Matematyka

Oblicz współczynnik a wielomianu w 4.63 gwiazdek na podstawie 8 opinii
  1. Liceum
  2. 2 Klasa
  3. Matematyka

Oblicz współczynnik a wielomianu w

5
 Zadanie
6
 Zadanie

7
 Zadanie

8
 Zadanie

`a)` 

`w(2)=1` 

`2^2-a*2+3=1` 

`4-2a+3=1` 

`7-2a=1\ \ \ |-7` 

`-2a=-6\ \ \ |:(-2)` 

`a=3` 

 

 

`b)` 

`w(3)=6` 

`3^3-a*3^2-4*3=6` 

`27-9a-12=6` 

`15-9a=6\ \ \ |-15` 

`-9a=-9\ \ \ |:(-9)` 

`a=1` 

 

 

`c)` 

`w(-1)=4` 

`2a*(-1)^4-a*(-1)^3-5=4` 

`2a+a-5=4` 

`3a-5=4\ \ \ |+5` 

`3a=9\ \ \ \|:3` 

`a=3` 

 

 

`d)` 

`w(-2)=0` 

`a*(-2)^5-6*(-2)+4=0` 

`-32a+12+4=0` 

`-32a+16=0\ \ \ |-16` 

`-32a=-16\ \ \ |:(-16)` 

`a=(-16)/(-32)=1/2` 

 

DYSKUSJA
Informacje
MATeMAtyka 2. Zakres rozszerzony
Autorzy: Wojciech Babiański , Lech Chańko, Joanna Czarnowska
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Liczby mieszane i ich zamiana na ułamek niewłaściwy
ulamek

Liczba mieszana jest to suma dwóch składników, z których jeden jest liczbą naturalną (składnik całkowity), a drugi ułamkiem zwykłym właściwym (składnik ułamkowy).

$$4 1/9= 4 + 1/9 $$ ← liczbę mieszana zapisujemy bez użycia znaku dodawania +.

Zamiana liczby mieszanej na ułamek niewłaściwy

Licznik tego ułamka otrzymujemy w następujący sposób: mianownik składnika ułamkowego mnożymy przez składnik całkowity i do tego iloczynu dodajemy licznik składnika ułamkowego. Mianownik natomiast jest równy mianownikowi składnika ułamkowego.

Przykład:

$$3 1/4= {3•4+1}/4= {13}/4$$
 
Dzielenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000...

Aby podzielić ułamek dziesiętny przez 10, 100, 1000 itd. należy przesunąć przecinek w lewo o tyle miejsc ile jest zer w liczbie przez którą dzielimy (czyli w 10, 100, 1000 itd.)

Przykłady:

  • $$0,34÷10= 0,034$$ ← przesuwamy przecinek o jedno miejsce w lewo
  • $$311,25÷100= 3,1125$$ ← przesuwamy przecinek o dwa miejsca w lewo
  • $$53÷1000= 0,053$$ ← przesuwamy przecinek o trzy miejsca w lewo
Zobacz także
Udostępnij zadanie