Matematyka

Na podstawie tabeli ... 4.75 gwiazdek na podstawie 8 opinii
 1. Szkoła podstawowa
 2. 6 Klasa
 3. Matematyka

Klasa IV liczy 25 osób. 6/10 osób w klasie uczęszcza na zajęcia sportowe.

Aby obliczyć, ile osób uczęszcza na zajęcia sportowe, musimy obliczyć 6/10 liczby 25:

`6/strike10^2*strike25^5=strike6^3/strike2^1*5=15` 

Odp: 15 osób z klasy IV uczęszcza na zajęcia sportowe.

`ul(\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ )`

Klasa V liczy 20 osób. 8/10 osób w klasie uczęszcza na zajęcia sportowe.

Aby obliczyć, ile osób uczęszcza na zajęcia sportowe, musimy obliczyć 8/10 liczby 20:

`8/strike10^1*strike20^2=16` 

Odp: 16 osób z klasy V uczęszcza na zajęcia sportowe.

`ul(\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ )` 

Klasa VI liczy 30 osób. 9/10 osób w klasie uczęszcza na zajęcia sportowe.

Aby obliczyć, ile osób uczęszcza na zajęcia sportowe, musimy obliczyć 9/10 liczby 30:

`9/strike10^1*strike30^3=27` 

Odp: 27 osób z klasy VI uczęszcza na zajęcia sportowe.

DYSKUSJA
Informacje
Matematyka z pomysłem 6
Autorzy: Anna Dubiecka, Barbara Dubiecka-Kruk, Tomasz Malicki, Piotr Piskorki
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Prostokąt

Prostokąt to czworokąt, którego wszystkie kąty wewnętrzne są kątami prostymi.

Sąsiednimi bokami nazywamy te boki, które mają wspólny wierzchołek. W prostokącie każde dwa sąsiednie boki są prostopadłe.

Przeciwległymi bokami nazywamy te boki, które nie mają punktów wspólnych. W prostokącie przeciwległe boki są równoległe oraz mają równą długość.

Odcinki, które łączą dwa przeciwległe wierzchołki (czyli wierzchołki nie należące do jednego boku) nazywamy przekątnymi. Przekątne prostokąta mają równe długości oraz przecinają się w punkcie, który jest środkiem każdej przekątnej, to znaczy punkt ten dzieli przekątne na połowy.

Wymiarami prostokąta nazywamy długości dwóch sąsiednich boków. Jeden bok nazywamy długością, a drugi szerokością prostokąta.
 

prostokat
Porównywanie ułamków

Porównywanie dwóch ułamków polega na stwierdzeniu, który z nich jest mniejszy, który większy.

 • Porównywanie ułamków o takich samych mianownikach
  Jeżeli ułamki zwykłe mają takie same mianowniki, to ten jest większy, który ma większy licznik

  Przykład:

  $$3/8$$ < $$5/8$$
   
 • Porównywanie ułamków o takich samych licznikach
  Jeżeli ułamki zwykłe mają takie same liczniki, to ten jest większy, który ma mniejszy mianownik.

  Przykład:

  $$4/5$$ > $$4/9$$
Zobacz także
Udostępnij zadanie