Matematyka

Matematyka z pomysłem 6 (Podręcznik, WSiP)

Wykonaj polecenia na podstawie ... 4.7 gwiazdek na podstawie 10 opinii
 1. Szkoła podstawowa
 2. 6 Klasa
 3. Matematyka

Wykonaj polecenia na podstawie ...

20
 Zadanie

a) Długość tramwaju 105N możemy obliczyć dodając z pierwszego rysunku następujące długości:

`6,9\ m+1,38\ m+5,38\ m=13,66\ m` 

Odp: Tramwaj 105N ma 13,66 m długości.

`ul(\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ )`

b) Duże okno tramwaju ma 1,27 m wysokości oraz 1,38 m szerokości. Okno ma kształt prostokątny. Obliczmy obwód okna:

`O=2*1,27\ m+2*1,38\ m=2,54\ m+2,76\ m=5,3\ m` 

Obliczmy pole powierzchni okna:

`P+1,27\ m*1,38\ m=1,7526\ m^2` 

Odp: Powierzchnia dużego okna tramwaju wynosi 1,7526 m2, natomiast obwód jest równy 5,3 m.

`ul(\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ )` 

c) Prostokątna część tramwaju pomiędzy przednimi a środkowymi drzwiami ma 3,23 m szerokości oraz 0,77 m wysokości.

Obliczmy pole powierzchni tej części tramwaju:

`P_r=3,23\ m*0,77\ m=2,4871\ m^2` 

Za 1 m2 miejsca reklamowego płaci się miesięcznie 2100 zł. Obliczmy miesięczny koszt wynajmu powierzchni o polu równym 2,4871 m2. W tym celu mnożymy pole powierzchni przez 2100 zł.

`2,4871*2100\ "zł"=5\ 222,91\ "zł"`  

Za 1 miesiąc wynajęcia części reklamowej pomiędzy drzwiami przednimi a środkowymi trzeba zapłacić 5 222,91 zł.

Obliczmy koszt wynajmu na 3 miesiące:

`3*5\ 222,91\ "zł"=15\ 668,73\ "zł"` 

Odp: Za 3-miesięczną reklamę umieszczoną miedzy przednimi a srodkowymi drzwiami należy zapłacić 15 668,73 zł.

DYSKUSJA
Informacje
Matematyka z pomysłem 6
Autorzy: Anna Dubiecka, Barbara Dubiecka-Kruk, Tomasz Malicki, Piotr Piskorki
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom
Wiedza
Dodawanie pisemne

Krok po kroku jak wykonywać dodawanie pisemne:

 1. Składniki zapisujemy jeden pod drugim tak, by cyfry jedności tworzyły jedną kolumnę, cyfry dziesiątek – drugą, cyfry setek – trzecią, itd. (czyli cyfry liczb wyrównujemy do prawej strony), a następnie oddzielamy je poziomą kreską.

  dodawanie1
   
 2. Dodawanie prowadzimy od strony prawej do lewej. Najpierw dodajemy jedności, czyli ostatnie cyfry w dodawanych liczbach – w naszym przykładzie będzie to 9 i 3. Jeżeli uzyskana suma jest większa od 9, to w kolumnie jedności pod kreską piszemy cyfrę jedności tej sumy, a pozostałą cyfrę sumy przenosimy do kolumny dziesiątek.
  W naszym przykładzie mamy $$9 + 3 = 12$$, czyli w kolumnie jedności piszemy 2, a 1 przenosimy do kolumny dziesiątek.

  dodawanie2
   
 3. Następnie dodajemy dziesiątki naszych liczb wraz z cyfrą przeniesioną i postępujemy jak poprzednio, czyli jeśli uzyskana suma jest większa od 9, to w kolumnie dziesiątek piszemy cyfrę jedności tej sumy, a pozostałą cyfrę sumy przenosimy do kolumny setek.
  W naszym przykładzie otrzymamy: $$1 + 5 + 6 = 12$$, czyli w kolumnie dziesiątek piszemy 2, a 1 przenosimy do kolumny setek.

  dodawanie3
   
 4. Dodajemy cyfry setek wraz z cyfrą przeniesioną i wynik zapisujemy pod kreską.
  W naszym przykładzie mamy: $$1+2+1=4$$ i wynik ten wpisujemy pod cyframi setek.

  dodawanie4
   
 5. W rezultacie opisanego postępowania otrzymujemy wynik dodawania pisemnego.
  W naszym przykładzie sumą liczb 259 i 163 jest liczba 422.

Równość ułamków

Każdy ułamek można zapisać na nieskończoną ilość sposobów. Dokonując operacji rozszerzania lub skracania otrzymujemy ułamek, który jest równy ułamkowi wyjściowemu.

Pamiętajmy jednak, że każdy ułamek można rozszerzyć, jednak nie każdy ułamek można skrócić. Ułamki, których nie da się już skrócić nazywamy ułamkami nieskracalnymi.

 • Rozszerzanie ułamków - mnożymy licznik i mianownik przez tą sama liczbę różną od zera; ułamek otrzymamy w ten sposób jest równy ułamkowi wyjściowemu.

  Przykład:

  • Rozszerzmy ułamek $$3/5$$ przez 3, czyli licznik i mianownik mnożymy przez 3:

   $$3/5=9/{15}={27}/{45}=...$$
    
 • Skracanie ułamków - dzielimy licznik i mianownik przez tą samą liczbę różną od zera; ułamek otrzymany w ten sposób jest równy ułamkowi wyjściowemu.

  Przykład:

  • Skróćmy ułamek $$8/{16}$$ przez 2, czyli licznik i mianownik dzielimy przez 2:

   $$8/{16}=4/8=2/4=1/2$$ 
 
Zobacz także
Udostępnij zadanie