Matematyka

W tabeli przedstawiono powierzchnię ... 4.5 gwiazdek na podstawie 6 opinii
 1. Szkoła podstawowa
 2. 6 Klasa
 3. Matematyka

W tabeli przedstawiono powierzchnię ...

Zadanie wprowadzające
 Zadanie

a) Największą powierzchnię ma województwo mazowieckie - 35 558,47 km2, a najmniejszą ma województwo opolskie - 9 411,87  km2.

Obliczmy różnicę powierzchni tych województwo:

 

Odp: Największe województwo jest o 26 146,6 km2 większe od województwa najmniejszego.

b) Najwięcej mieszkańców ma województwo mazowieckie - 5,3 mln. Najmniej mieskańców mają województwa:opolskie i lubuskie - 1 mln.

Obliczmy różnicę między liczbą mieszkańców województwa mazowieckiego i opolskiego (taka sama będzie różnica pomiędzy liczbą mieszkańców województwa mazowieckiego i lubuskiego):

 

Odp:W największym województwie mieszka o 4,3 mln więcej mieszkańców niż w województwie najmniejszym. 

 

c) Trzy województwa wschodnie to województwo: podlaskie, lubelskie i podkarpackie.

Liczba mieszkańców województwa podlaskiego wynosi 1,2 mln. Liczba mieszkańców województwa lubelskiego wynosi 2,2 mln, a województwa podkarpackiego - 2,1 mln.

Obliczmy, ilu łącznie mieszkańców zamieszkuje te województwa:

 

Odp: Trzy województwa wschodnie zamieszkuje łącznie 5,5 mln mieszkańców.

 

d) Trzy województwa zachodnie to województwo: zachodniopomorskie, lubuskie oraz dolnośląskie.

Liczba mieszkańców województwa zachodniopomorskiego wynosi 1,7 mln. Liczba mieszkańców województwa lubuskiego wynosi 1 mln, a województwa dolnośląskiego - 2,9 mln.

Obliczmy, ilu łącznie mieszkańców zamieszkuje te województwa:

 

Odp: Trzy województwa zachodnie zamieszkuje łącznie 5,6 mln mieszkańców.

 

e) Trzy województwa północne to województwo: zachodniopomorskie, pomorskie oraz warmińsko - mazurskie.

Powierzchnia województwa zachodniopomorskiego to 22 892,48 km2. Powierzchnia województwa pomorskiego to 18 310,34 km2, a województwa warmińsko - mazurskiego - 24 173,47 km2.

Obliczmy, ilu łączną powierzchnię tych województw:

 

 

Pięć województw południowych to województwa: dolnośląskie, opolskie, śląskie, małopolskie oraz podkrapackie.

Powierzchnia województwa dolnośląskiego to 19 946,74 km2. Powierzchnia województwa opolskiego to 9 411,87 km2. Powierzchnia województwa śląskiego to 12 333,09 km2. Powierzchnia województwa małopolskiego to 15 182,79 km2, a województwa podkarpackiego - 17 845,76 km2.

Obliczmy, ilu łączną powierzchnię tych województw:

 

Obliczmy różnicę powierzchni między województwami południowymi i północnymi:

 

Odp: Trzy województwa północne mają o 9 343,96 km2 mniejszą powierzchnię niż pięć województw południowych.

 

f) Aby obliczyć, ile osób przypada średnio na 1 km2powierzchni w województwie wielkopolskim, musimy podzielić liczbę mieszkańców przez powierzchnię.

Powierzchnia województwa wielkopolskiego to 29 826,50 km2. Województwo zamieszkuje 3,5 mln osób.

   

Aby obliczyć, ile osób przypada średnio na 1 km2powierzchni w województwie świętokrzyskim, musimy podzielić liczbę mieszkańców przez powierzchnię.

Powierzchnia województwa świętokrzyskiego to 11 710,50 km2. Województwo zamieszkuje 1,3 mln osób.

   

Odp: W województwie wielkopolskim na 1 km2 powierzchni przypada około 117 osób. W województwie świętokrzyskim na 1 km2 powierzchni przypada około 111 osób.

DYSKUSJA
opinia do rozwiązania W tabeli przedstawiono powierzchnię ... - Zadanie Zadanie wprowadzające: Matematyka z pomysłem 6 - strona 38
Karol Maksim

25 września 2017
Nice (y) Dzięki
klasa:
Informacje
Autorzy: Anna Dubiecka, Barbara Dubiecka-Kruk, Tomasz Malicki, Piotr Piskorki
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
ISBN: 9788302155598
Autor rozwiązania
user profile

Justyna

16838

Nauczyciel

Wiedza
Porównywanie ułamków

Porównywanie dwóch ułamków polega na stwierdzeniu, który z nich jest mniejszy, który większy.

 • Porównywanie ułamków o takich samych mianownikach
  Jeżeli ułamki zwykłe mają takie same mianowniki, to ten jest większy, który ma większy licznik

  Przykład:

  $$3/8$$ < $$5/8$$
   
 • Porównywanie ułamków o takich samych licznikach
  Jeżeli ułamki zwykłe mają takie same liczniki, to ten jest większy, który ma mniejszy mianownik.

  Przykład:

  $$4/5$$ > $$4/9$$
Prostokąt

Prostokąt to czworokąt, którego wszystkie kąty wewnętrzne są kątami prostymi.

Sąsiednimi bokami nazywamy te boki, które mają wspólny wierzchołek. W prostokącie każde dwa sąsiednie boki są prostopadłe.

Przeciwległymi bokami nazywamy te boki, które nie mają punktów wspólnych. W prostokącie przeciwległe boki są równoległe oraz mają równe długości.

Odcinki, które łączą dwa przeciwległe wierzchołki (czyli wierzchołki nie należące do jednego boku) nazywamy przekątnymi. Przekątne prostokąta mają równe długości oraz przecinają się w punkcie, który jest środkiem każdej przekątnej, to znaczy punkt ten dzieli przekątne na dwie równe części.

Wymiarami prostokąta nazywamy długości dwóch sąsiednich boków. Jeden bok nazywamy długością, a drugi szerokością prostokąta.
 

prostokat

Zobacz także
Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom