Matematyka

Na rysunku pokazano, jak można ... 4.63 gwiazdek na podstawie 8 opinii
  1. Szkoła podstawowa
  2. 6 Klasa
  3. Matematyka

Na rysunku pokazano, jak można ...

24
 Zadanie

25
 Zadanie
26
 Zadanie

Rozbijamy liczby mieszane na części całkowite oraz części ułamkowe.

Mnożymy część całkowitą pierwszej liczby przez część całkowitą oraz część ułamkową drugiej liczby. Następnie część ułamkowa pierwszej liczby mnożymy przez część całkowitą oraz część ułamkową drugiej liczby. Otrzymane wyniki mnożenia dodajemy.

 

`"a)"\ 2 1/3*1 1/7=2*1+2*1/7+1/3*1+1/3*1/7=2+2/7+1/3+1/21=2+6/21+7/21+1/21=2 14/21=2 2/3`  

`"b)"\ 2 7/12*1 4/5=2*1+2*4/5+7/12*1+7/strike12^3*strike4^1/5=2+8/5+7/12+7/15=2+1 3/5+7/12+7/15=` 

`=2+ 1 36/60+35/60+28/60=3 99/60=4 39/60=4 13/20`   

DYSKUSJA
Informacje
Matematyka z pomysłem 6
Autorzy: Anna Dubiecka, Barbara Dubiecka-Kruk, Tomasz Malicki, Piotr Piskorki
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Pole powierzchni prostopadłościanu

Pole powierzchni prostopadłościanu to suma pól wszystkich jego ścian.

$$P_p$$ -> pole powierzchni

Pole powierzchni prostopadłościanu
 

Każdy prostopadłościan ma 3 pary takich samych ścian.

Pole powierzchni oblicza się z poniższego wzoru, gdzie $$P_1$$, $$P_2$$ i $$P_3$$ to pola ścian prostopadłościanu.

$$P_p=2•P_1+2•P_2+2•P_3$$

Wzór na pole powierzchni prostopadłościanu możemy zapisać w następującej postaci:
$$P_p = 2•a•b + 2•b•c + 2•a•c$$ (a,b,c - wymiary prostopadłościanu)
 

  Zapamiętaj

Sześcian ma sześć jednakowych ścian, więc pole jego powierzchni oblicza się ze wzoru: $$P_p=6•P$$, gdzie P oznacza pole jednej ściany tego sześcianu. Natomiast wzór na pole powierzchni sześcianu możemy zapisać w następującej postaci: $$P_p = 6•a•a = 6•a^2$$ (a - bok sześcianu).

Oś liczbowa

Oś liczbowa to prosta, na której każdemu punktowi jest przypisana dana wartość liczbowa, zwana jego współrzędną.

Przykład:

osie liczbowe

Odcinek jednostkowy na tej osi to część prostej między -1 i 0.

Po prawej stronie od 0 znajduje się zbiór liczb nieujemnych, a po lewej zbiór liczb niedodatnich. Grot strzałki wskazuje, że w prawą stronę rosną wartości współrzędnych. Oznacza to, że wśród wybranych dwóch współrzędnych większą wartość ma ta, która leży po prawej stronie (względem drugiej współrzędnej).

Zobacz także
Udostępnij zadanie