Matematyka

Pizzę podzielono między trzy ... 4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii
 1. Szkoła podstawowa
 2. 6 Klasa
 3. Matematyka

Pizzę podzielono między trzy ...

4
 Zadanie

Zadanie na medal
 Zadanie

a) Pizzę dzielimy między trzy osoby. Popatrzmy na zadanie od końca.

Oznaczmy przez `square` część pizzy, jaką otrzymała trzecia osoba.

Osoba druga otrzymała trzy razy więcej pizzy niż osoba trzecia, czyli ma `3^square` pizzy   (`3^*^square^=^3^square`)

Osoba pierwsze także otrzymała trzy razy więcj pizzy, niż osoba druga, czyli ma `9^square`  pizzy   (`3^*^3^square^=^9^square`)

Cała pizza składa się z tylu części, ile otrzymały łącznie osoba trzecia, druga oraz pierwsza.

Można więc powiedzieć, że pizza składała sie z 13 kwadracików. Trzecia osoba dostała 1 kwadracik, czyli 1/13 pizzy, druga osoba dostała 3 kwadraciki, czyli 3/13 pizzy, a pierwsza osoba otrzymała 9 kwadracików, czyli 9/13 pizzy.

`ul(ul(\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ))`

b) Pizzę dzielimy między dwie osoby. Popatrzmy na zadanie od końca.

Oznaczmy przez `square` część pizzy, jaką otrzymała druga osoba.

Osoba pierwsza otrzymała trzy razy więcej pizzy niż osoba druga, czyli ma `3^square` pizzy.

Cała pizza składa się z tylu części, ile otrzymały łącznie dwie osoby.

Można więc powiedzieć, że pizza składała sie z 4 kwadracików. Druga osoba dostała 1 kwadracik, czyli 1/4 pizzy, a pierwsza osoba otrzymała 3 kwadraciki, czyli 3/4 pizzy.

`ul(\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ )`

Wyobraźmy sobie, że pizzę dzielimy między cztery osoby.

Przez `square` oznaczamy część pizzy, jaką otrzymała czwarta osoba.

Osoba trzecia otrzymała trzy razy więcej pizzy niż osoba czwarta, czyli ma `3^square` pizzy.

Druga osoba otrzymała trzy razy więcej pizzy niż trzecia osoba, czyli ma `9^square` pizzy.

Osoba pierwsza także otrzymała trzy razy więcej pizzy niż osoba druga, czyli ma `27^square`  pizzy.

Cała pizza składa się z tylu części, ile otrzymały łącznie cztery osoby.

Można więc powiedzieć, że pizza składała sie z 40 kwadracików (40 części). Czwarta osoba otrzymała 1 kwadracik, czyli 1/40 pizzy, trzecia osoba otrzymała 3 kwadraciki, czyli 3/40 pizzy, druga osoba dostała 9 kwadracików, czyli 9/27 pizzy, a pierwsza osoba otrzymała 27 kwadracików, czyli 27/40 pizzy.

`ul(\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ )`

Jeżeli będziemy wiedzieć, jaką część pizzy dostała ostatnia osoba, to mnożąc ułamek przez liczbę naturalną (opisującą, ile razy więcej pizzy otrzymała poprzednia osoba), obliczymy jaką część pizzy otrzymała poprzednia osoba. Np. pizzę dzielimy między cztery osoby według tej samej zasdy co powyżej.

Korzystając z powyższych obliceń, wiemy, że ostatnia (czwarta) osoba otrzymała 1/40 pizzy. 

Stąd osoba trzecia otrzymała:

`1/40*3=(1*3)/40=3/40\ "pizzy"`  

Osoba druga otrzymała trzy razy więcej pizzy niż osoba trzecia:

`3/40*3=9/40\ "pizzy"` 

Osoba pierwsza otrzymała, trzy razy więcej pizzy niż osoba druga:

`9/40*3=27/40\ "pizzy"` 

DYSKUSJA
user profile image
Gość

0

2017-10-15
Dziękuję!
user profile image
Gość

0

2017-10-18
dzieki!!!
Informacje
Matematyka z pomysłem 6
Autorzy: Anna Dubiecka, Barbara Dubiecka-Kruk, Tomasz Malicki, Piotr Piskorki
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Dodawanie pisemne

Krok po kroku jak wykonywać dodawanie pisemne:

 1. Składniki zapisujemy jeden pod drugim tak, by cyfry jedności tworzyły jedną kolumnę, cyfry dziesiątek – drugą, cyfry setek – trzecią, itd. (czyli cyfry liczb wyrównujemy do prawej strony), a następnie oddzielamy je poziomą kreską.

  dodawanie1
   
 2. Dodawanie prowadzimy od strony prawej do lewej. Najpierw dodajemy jedności, czyli ostatnie cyfry w dodawanych liczbach – w naszym przykładzie będzie to 9 i 3. Jeżeli uzyskana suma jest większa od 9, to w kolumnie jedności pod kreską piszemy cyfrę jedności tej sumy, a pozostałą cyfrę sumy przenosimy do kolumny dziesiątek.
  W naszym przykładzie mamy $$9 + 3 = 12$$, czyli w kolumnie jedności piszemy 2, a 1 przenosimy do kolumny dziesiątek.

  dodawanie2
   
 3. Następnie dodajemy dziesiątki naszych liczb wraz z cyfrą przeniesioną i postępujemy jak poprzednio, czyli jeśli uzyskana suma jest większa od 9, to w kolumnie dziesiątek piszemy cyfrę jedności tej sumy, a pozostałą cyfrę sumy przenosimy do kolumny setek.
  W naszym przykładzie otrzymamy: $$1 + 5 + 6 = 12$$, czyli w kolumnie dziesiątek piszemy 2, a 1 przenosimy do kolumny setek.

  dodawanie3
   
 4. Dodajemy cyfry setek wraz z cyfrą przeniesioną i wynik zapisujemy pod kreską.
  W naszym przykładzie mamy: $$1+2+1=4$$ i wynik ten wpisujemy pod cyframi setek.

  dodawanie4
   
 5. W rezultacie opisanego postępowania otrzymujemy wynik dodawania pisemnego.
  W naszym przykładzie sumą liczb 259 i 163 jest liczba 422.

Porównywanie ułamków dziesiętnych

Aby ustalić, który z dwóch ułamków dziesiętnych jest większy, wystarczy porównać kolejno rzędy, zaczynając od najwyższego. Oznacza to, że porównujemy kolejno cyfry z których zbudowany jest ułamek dziesiętny, czyli zaczynamy od cyfr części całkowitej, a później przechodzimy to porównywania cyfr części dziesiętnych.

W praktyce porównywanie ułamków dziesiętnych odbywa się następująco:
 • Najpierw porównujemy części całkowite, jeżeli nie są równe, to mniejszy jest ułamek o mniejszej części całkowitej;

 • Jeżeli obie części całkowite są równe, to porównujemy ich części dziesiętne. Jeżeli części dziesiętne nie są równe, to mniejszy jest ułamek o mniejszej części dziesiętnej;

 • Gdy części dziesiętne są równe, to porównujemy ich części setne, tysięczne itd., aż do uzyskania odpowiedzi.

  Zapamiętaj

Gdy na końcu ułamka dziesiętnego dopisujemy lub pomijamy zero, to jego wartość się nie zmienia.

Przykłady:
$$0,34=0,340=0,3400=0,34000=...$$
$$0,5600=0,560=0,56$$

W związku z powyższą uwagą, jeżeli w czasie porównywania ułamków w którymś zabraknie cyfr po przecinku, to należy dopisać odpowiednią liczbę zer.
 

Przykład: Porównajmy ułamki 5,25 i 5,23.
Przed porównywaniem ułamków wygodnie jest zapisać porównywane liczby jedna pod drugą, ale tak by zgadzały się rzędy, czyli przecinek pod przecinkiem.

porownanie1
Widzimy, że w porównywanych ułamkach części jedności są takie same, części dziesiętne także są równe, natomiast w rzędzie części setnych 5>3, zatem ułamek 5,25 jest większy od 5,23. Zatem 5,25>5,23.

Przykład: Porównajmy ułamki 0,8 i 0,81.
Zapisujemy ułamki jeden pod drugim, tak aby zgadzały się rzędy, czyli przecinek pod przecinkiem. Ponadto dopisujemy 0 w ułamku 0,8.

porownanie2

Widzimy, że w porównywanych ułamkach części jedności są takie same, części dziesiętne także są równe, natomiast w rzędzie części setnych 0<1, zatem ułamek 0,81 jest większy od 0,8. Zatem 0,81>0,8.

Zobacz także
Udostępnij zadanie