Matematyka

MATeMAtyka 3. Zakres podstawowy (Podręcznik, Nowa Era)

Rzucamy trzy razy symetryczną monetą 4.0 gwiazdek na podstawie 5 opinii
 1. Liceum
 2. 3 Klasa
 3. Matematyka

Wypiszmy zbiór wszystkich zdarzeń elementarnych:

`Omega={(o,o,o),\ (r,o,o),\ (o,r,o),\ (o,o,r),\ (o,r,r),\ (r,o,r),\ (r,r,o),\ (r,r,r)}` 

Zbiór ten ma 8 elementów:

`overline(overline(Omega))=8` 

 

 

`A\ \ -\ \ "za pierwszym razem wypadł orzeł"` 

`A={(o,o,o),\ (o,r,o),\ (o,o,r),\ (o,r,r)}` 

`overline(overline(A))=4` 

`P(A)=4/8=1/2` 

 

 

 

`B\ \ -\ \ "za drugim razem wypadł orzeł"` 

`B={(o,r,o),\ (o,r,r),\ (r,r,o),\ (r,r,r)}` 

`overline(overline(B))=4` 

`P(B)=4/8=1/2` 

 

 

`C\ \ -\ \ "wypadły co najmniej dwa orły"` 

`C={(o,o,o),\ (r,o,o),\ (o,r,o),\ (o,o,r)}` 

`overline(overline(C))=4` 

`P(C)=4/8=1/2` 

 

 

`D\ \ -\ \ "wypadły co najwyżej dwie reszki"` 

`D={(o,o,o),\ (r,o,o),\ (o,r,o),\ (o,o,r),\ (o,r,r),\ (r,o,r),\ (r,r,o)}` 

`overline(overline(Omega))=7` 

`P(D)=7/8` 

 

 

DYSKUSJA
Informacje
MATeMAtyka 3. Zakres podstawowy
Autorzy: Wojciech Babiański, Lech Chańko, Joanna Czarnowska, Jolanta Wesołowska
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Kąty

Kąt to część płaszczyzny ograniczona dwiema półprostymi o wspólnym początku, wraz z tymi półprostymi.

Półproste nazywamy ramionami kąta, a ich początek – wierzchołkiem kąta.

kat-glowne
 


Rodzaje kątów:

 1. Kąt prosty – kąt, którego ramiona są do siebie prostopadłe – jego miara stopniowa to 90°.

  kąt prosty
 2. Kąt półpełny – kąt, którego ramiona tworzą prostą – jego miara stopniowa to 180°.
   

  kąt pólpelny
   
 3. Kąt ostry – kąt mniejszy od kąta prostego – jego miara stopniowa jest mniejsza od 90°.
   

  kąt ostry
   
 4. Kąt rozwarty - kąt większy od kąta prostego i mniejszy od kąta półpełnego – jego miara stopniowa jest większa od 90o i mniejsza od 180°.

  kąt rozwarty
 5. Kąt pełny – kąt, którego ramiona pokrywają się, inaczej mówiąc jedno ramię tego kąta po wykonaniu całego obrotu dookoła punktu O pokryje się z drugim ramieniem – jego miara stopniowa to 360°.
   

  kat-pelny
   
 6. Kąt zerowy – kąt o pokrywających się ramionach i pustym wnętrzu – jego miara stopniowa to 0°.

  kat-zerowy
 
Odejmowanie ułamków dziesiętnych

Odejmowanie ułamków dziesiętnych sposobem pisemnym jest bardzo podobne do odejmowania liczb naturalnych:

 1. Ułamki podpisujemy tak, aby przecinek znajdował się pod przecinkiem ( cyfra jedności pod cyfrą jedności, cyfra dziesiątek pod cyfrą dziesiątek, cyfra setek pod cyfrą setek itd.);
 2. W miejsce brakujących cyfr po przecinku można dopisać zera;
 3. Ułamki odejmujemy tak jak liczby naturalne, czyli działania prowadzimy od kolumny prawej do lewej i wykonujemy je tak, jak gdyby nie było przecina;
 4. W uzyskanym wyniku stawiamy przecinek tak, aby znajdował się pod napisanymi już przecinkami.

Przykład:

 • $$ 3,41-1,54=? $$
  odejmowanie-ulamkow

  $$ 3,41-1,54=1,87 $$  

Zobacz także
Udostępnij zadanie