Matematyka

Autorzy:Wojciech Babiański, Lech Chańko, Joanna Czarnowska, Jolanta Wesołowska

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2014

Rzucamy cztery razy symetryczną monetą 4.75 gwiazdek na podstawie 8 opinii
  1. Liceum
  2. 3 Klasa
  3. Matematyka

Rzucamy cztery razy symetryczną monetą

2
 Zadanie

1
 Zadanie

2
 Zadanie
3
 Zadanie

Wypiszmy wszystkie zdarzenia elementarne przy czterokrotnym rzucie symetryczną monetą.

`Omega={(o,o,o,o), \ (r,o,o,o),\ (o,r,o,o),\ (o,o,r,o),\ (o,o,o,r),\ (r,r,o,o),\ (r,o,r,o),\ (r,o,o,r),` 

`\ \ \ \ \ \ (o,r,r,o),\ (o,r,o,r),\ (o,o,r,r),\ (r,r,r,o),\ (r,r,o,r),\ (r,o,r,r),\ (o,r,r,r),\ (r,r,r,r)}` 

 

Wybieramy zdarzenia sprzyjające zdarzeniom A, B, C.

`A={(r,r,r,o),\ (r,r,o,r),\ (r,o,r,r),\ (o,r,r,r),\ (r,r,r,r)}` 

`B={(r,r,o,o),\ (r,o,r,o),\ (r,o,o,r),\ (o,r,r,o),\ (o,r,o,r),\ (o,o,r,r)}`  

`C={(o,o,o,o),\ (r,r,o,o),\ (r,o,r,o),\ (r,o,o,r),\ (o,r,r,o),\ (o,r,o,r),\ (o,o,r,r),\ (r,r,r,r)} ` 

 

Najbardziej prawdopodobne jest zdarzenie C - ma najwięcej zdarzeń sprzyjających.