Matematyka

Ile można utworzyć 4.38 gwiazdek na podstawie 8 opinii
 1. Liceum
 2. 3 Klasa
 3. Matematyka

Ile można utworzyć

1
 Zadanie

`a)` 

Mamy do dyspozycji 8 liter, z których mamy utworzyć kody 4-literowe (litery nie mogą się powtarzać). 

Na pierwszym miejscu możemy ustawić jedną z ośmiu liter - 8 możliwości. 

Na drugim miejscu możemy ustawić jedną z siedmiu pozostałych liter - 7 możliwości. 

Na trzecim miejscu możemy ustawić jedną z sześciu pozostałych liter - 6 możliwości. 

Na czwartym miejscu możemy ustawić jedną z pięciu pozostałych liter - 5 możliwości. 

 

Zgodnie z regułą mnożenia liczba wszystkich możliwości jest równa:

`8*7*6*5=1680` 

 

 

 

`b)` 

Mamy do dyspozycji 26 liter, z których mamy utworzyć kody 4-literowe (litery nie mogą się powtarzać). 

Na pierwszym miejscu możemy ustawić jedną z 26 liter - 26 możliwości. 

Na drugim miejscu możemy ustawić jedną z 25 pozostałych liter - 25 możliwości. 

Na trzecim miejscu możemy ustawić jedną z 24 pozostałych liter - 24 możliwości. 

 

Na czwartym miejscu możemy ustawić jedną z 23 pozostałych liter - 23 możliwości. 

 

Zgodnie z regułą mnożenia liczba wszystkich możliwości jest równa:

`26*25*24*23=358\ 800` 

 

DYSKUSJA
Informacje
MATeMAtyka 3. Zakres podstawowy
Autorzy: Wojciech Babiański, Lech Chańko, Joanna Czarnowska, Jolanta Wesołowska
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Kwadrat

Kwadrat to prostokąt, który ma wszystkie boki jednakowej długości.

Przekątne kwadratu są prostopadłe, mają równą długość i wspólny środek. Przekątne tworzą z bokami kwadratu kąt 45°.

Długość jednego boku jest wymiarem kwadratu.

kwadrat
Równość ułamków

Każdy ułamek można zapisać na nieskończoną ilość sposobów. Dokonując operacji rozszerzania lub skracania otrzymujemy ułamek, który jest równy ułamkowi wyjściowemu.

Pamiętajmy jednak, że każdy ułamek można rozszerzyć, jednak nie każdy ułamek można skrócić. Ułamki, których nie da się już skrócić nazywamy ułamkami nieskracalnymi.

 • Rozszerzanie ułamków - mnożymy licznik i mianownik przez tą sama liczbę różną od zera; ułamek otrzymamy w ten sposób jest równy ułamkowi wyjściowemu.

  Przykład:

  • Rozszerzmy ułamek $$3/5$$ przez 3, czyli licznik i mianownik mnożymy przez 3:

   $$3/5=9/{15}={27}/{45}=...$$
    
 • Skracanie ułamków - dzielimy licznik i mianownik przez tą samą liczbę różną od zera; ułamek otrzymany w ten sposób jest równy ułamkowi wyjściowemu.

  Przykład:

  • Skróćmy ułamek $$8/{16}$$ przez 2, czyli licznik i mianownik dzielimy przez 2:

   $$8/{16}=4/8=2/4=1/2$$ 
 
Zobacz także
Udostępnij zadanie