Matematyka

Autorzy:Jacek Lech, Marek Pisarski, Marcin Braun

Wydawnictwo:GWO

Rok wydania:2016

Podaj zaokrąglenie liczby ... 4.38 gwiazdek na podstawie 8 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 2 Klasa
  3. Matematyka

Dana liczba:

`3,14159265359` 

 

a) zaokrąglenie do części milionowych:

Część milionowa liczby znajduje się na szóstym miejscu po przecinku (podkreślona cyfra). Aby zaokrąglić liczbę do części milionowych patrzymy na cyfrę znajdującą się po jej prawej stronie. Jeżeli jest to cyfra większa lub równa 5, to cyfrę znajdującą się na miejscu części milionowych zwiększamy o 1, jeżeli jest to cyfra mniejsza od 5, to cyfrę części milionowych pozostawiamy bez zmian.

`3,14159ul(ul(2))65359` 

Cyfra znajdująca się na prawo od cyfry 2 (części milionowych) to cyfra 6>5, więc zaokrąglając zwiększamy cyfrę części milionowych o 1.

`3,14159ul(ul(2))65359~~3,141593` 

`ul(ul(\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ))` 

b) zaokrąglenie do części tysięcznych:

Część tysięczna liczby znajduje się na trzecim miejscu po przecinku. Zaokrąglając liczbę do części tysięcznych, postępujemy według takich samych zasad, jak w powyższym przykładzie.

`3,14ul(ul(1))59265359~~3,142` 

`ul(ul(\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ))`  

c) zaokrąglenie do części setnych:

Część setna liczby znajduje się na drugim miejscu po przecinku. 

`3,1ul(ul(4))159265359~~3,14` 

`ul(ul(\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ))`  

d) zaokrąglenie do części dziesiątych:

Część dziesiąta liczby znajduje się na pierwszym miejscu po przecinku. 

`3,ul(ul(1))4159265359~~3,1` 

`ul(ul(\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ))`  

e) zaokrąglenie do jedności:

Jedność liczby znajduje się na pierwszym miejscu przed przecinkiem. 

`ul(ul(3)),14159265359~~3`