Matematyka

Masę Słońca można zapisać ... 4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 2 Klasa
 3. Matematyka

Masę Słońca można zapisać ...

34
 Zadanie

35
 Zadanie

Masa Słońca:

`2*10^30\ "kg"` 

Masa słonia:

`5\ "ton"=5*1000\ "kg"=5*10^3\ "kg"` 

Masa 40 tys. słoni:

`40\ 000*5*10^3\ "kg"=4*10^4*5*10^3\ "kg"=20*10^7\ "kg"=2*10*10^7\ "kg"=2*10^8\ "kg"` 

Obliczamy ile razy Słońce jest cięższe od czterdziestu tysięcy Słoni:

`(strike(2)*10^30)/(strike(2)*10^8)=10^(30-8)=10^22` 

Słońce jest 1022 razy cięższe niż 40 tys. słoni.

Odp: A

DYSKUSJA
user profile image
Gość

0

2017-10-05
Dzięki za pomoc :):)
Informacje
Matematyka z plusem 2
Autorzy: Jacek Lech, Marek Pisarski, Marcin Braun
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Wzajemne położenie odcinków

Dwa odcinki mogą być względem siebie prostopadłe lub równoległe.

 1. Odcinki prostopadłe – odcinki zawarte w prostych prostopadłych – symboliczny zapis $$AB⊥CD$$.

  odcinkiprostopadle
   
 2. Odcinki równoległe – odcinki zawarte w prostych równoległych – symboliczny zapis $$AB∥CD$$.

  odicnkirownolegle
 
Pole powierzchni prostopadłościanu

Pole powierzchni prostopadłościanu to suma pól wszystkich jego ścian.

$$P_p$$ -> pole powierzchni

Pole powierzchni prostopadłościanu
 

Każdy prostopadłościan ma 3 pary takich samych ścian.

Pole powierzchni oblicza się z poniższego wzoru, gdzie $$P_1$$, $$P_2$$ i $$P_3$$ to pola ścian prostopadłościanu.

$$P_p=2•P_1+2•P_2+2•P_3$$

Wzór na pole powierzchni prostopadłościanu możemy zapisać w następującej postaci:
$$P_p = 2•a•b + 2•b•c + 2•a•c$$ (a,b,c - wymiary prostopadłościanu)
 

  Zapamiętaj

Sześcian ma sześć jednakowych ścian, więc pole jego powierzchni oblicza się ze wzoru: $$P_p=6•P$$, gdzie P oznacza pole jednej ściany tego sześcianu. Natomiast wzór na pole powierzchni sześcianu możemy zapisać w następującej postaci: $$P_p = 6•a•a = 6•a^2$$ (a - bok sześcianu).

Zobacz także
Udostępnij zadanie