Matematyka

Oblicz i podaj wynik w notacji ... 4.67 gwiazdek na podstawie 6 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 2 Klasa
 3. Matematyka

Liczba zapisana w notacji wykładniczej ma postać:

`a*10^n\ \ \ "gdzie"\ \ \ 1<=a<10,\ \ \ n\inCC` 

 

`"a)"\ (8*10^10):(4*10^7)=(8*10^10)/(4*10^7)=strike8^2/strike4^1*10^10/10^7=2*10^3` 

`"b)"\ (6*10^2):(2*10^9)=(6*10^2)/(2*10^9)=strike6^3/strike2^1*10^2/10^9=3*10^-7`  

`"c)"\ (8*10^-8):(2*10^-2)=strike8^4/strike2^1*10^-8/10^-2=4*10^-6` 

`"d)"\ (9*10^-5):(3*10^-11)=(9*10^-5)/(3*10^-11)=strike9^3/strike3^1*10^-5/10^-11=3*10^6` 

`"e)"\ (6*10^-9):(3*10^4)=strike6^2/strike3^1*10^-9/10^4=2*10^-13` 

`"f)"\ (8*10^5):(4*10^-6)=strike8^2/strike4^1*10^5/10^-6=2*10^11`   

DYSKUSJA
Informacje
Matematyka z plusem 2
Autorzy: Jacek Lech, Marek Pisarski, Marcin Braun
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Wzajemne położenie odcinków

Dwa odcinki mogą być względem siebie prostopadłe lub równoległe.

 1. Odcinki prostopadłe – odcinki zawarte w prostych prostopadłych – symboliczny zapis $$AB⊥CD$$.

  odcinkiprostopadle
   
 2. Odcinki równoległe – odcinki zawarte w prostych równoległych – symboliczny zapis $$AB∥CD$$.

  odicnkirownolegle
 
Kolejność wykonywania działań

Przy rozwiązywaniu bardziej skomplikowanego działania, najważniejsze jest zachowanie kolejności wykonywania działań.

Kolejność wykonywania działań:

 1. Wykonywanie działań w nawiasach;

 2. Potęgowanie i pierwiastkowanie;

 3. Mnożenie i dzielenie (jeżeli w działaniu występuje dzielenie lub zarówno mnożenie, jak i dzielenie, to działania wykonujemy w kolejności w jakiej są zapisane od lewej do prawej strony).
  Przykład: $$16÷2•5=8•5=40$$;

 4. Dodawanie i odejmowanie (jeżeli w działaniu występuje odejmowanie lub zarówno dodawanie, jak i odejmowanie, to działania wykonujemy w kolejności w jakiej są zapisane od lewej strony do prawej).
  Przykład: $$24 - 6 +2 = 18 + 2 = 20$$.

Przykład:

$$(45-9•3)-4=(45-27)-4=18-4=14 $$
 
Zobacz także
Udostępnij zadanie