Matematyka

Na wykresie przedstawiono średnie miesięczne ... 4.71 gwiazdek na podstawie 7 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 2 Klasa
 3. Matematyka

Na wykresie przedstawiono średnie miesięczne ...

13
 Zadanie

14
 Zadanie

ODP:   a) D    b) A

 

a) 

Zdanie I - fałszywe:

Średnie miesiećzne wynagrodzenie w Polsce w roku 2009 wynosiło 3103 zł.

Zdanie II - fałszywe:

Obliczamy różnicę pomiędzy srednim wynagrodzeniem w roku 2012 i w roku 2007:

 

Różnica między średnimi wynagrodzeniamy w latach 2012 i 2007 wynosiła 831 zł.

Zdanie III - prawdziwe:

Najszybciej zarobki w Polsce wzrosły między rokiem 2007 a 2008:

 

Zdanie IV - prawdziwe:

Zarobki w 2005 roku wynosiły 2380 zł. Zarobki w 2013 roku wynosiły 3650 zł.

Obliczamy róznicę między zarobkami w tych latach:

 

Wyznaczamy, jaką częścią zarobków w 2005 roku jest otrzymana różnica (wynik chcemy otrzymać w %, więc ułamek mnożymy przez 100%):

 

 

 

b) 

Zdanie I - prawdziwe:

Wynagrodzenie w 2007 roku wynosiło 2691 zł, a wynagrodzenie w 2009 roku było wyższe o 412 zł.

Różnica wynagrodzenia w latach 2007 i 2009 wynosiła 412 zł.

 

Wyznaczamy, jaką częścią zarobków w 2007 roku jest różnica (wynik chcemy otrzymać w %, więc ułamek mnożymy przez 100%):

   

Zdanie II - prawdziwe:

Wynagrodzenie w 2007 roku wynosiło 2691 zł, a wynagrodzenie w 2013 roku było wyższe o 959 zł.

Różnica wynagrodzenia w latach 2007 i 2013 wynosiła 959 zł.

 

Wyznaczamy, jaką częścią zarobków w 2007 roku jest różnica (wynik chcemy otrzymać w %, więc ułamek mnożymy przez 100%):

    

Zdanie III - fałszywe:

Wynagrodzenie w 2009 roku wynosiło 3103 zł (2691+412=3103), a wynagrodzenie w 2013 roku wynosiło 3650 zł (2691+959=3650).

Obliczamy różnicę pomiędzy wynagrodzeniami w latach 2009 i 2013:

  

 

Wyznaczamy, jaką częścią zarobków w 2009 roku jest obliczona różnica (wynik chcemy otrzymać w %, więc ułamek mnożymy przez 100%):

     

Zdanie IV - fałszywe:

Różnica pomiędzy wynagrodzeniami w latach 2011 i 2013 jest równa 959-709.

Chcąc obliczyć, o ile wzrosło wynagrodzenie w roku 2013 w stosunku do roku 2011, musimy wyznaczyć, jaką częścią wynagrodznenia w roku 2011

jest obliczona powyżej różnica:

  

 

DYSKUSJA
klasa:
Informacje
Autorzy: Jacek Lech, Marek Pisarski, Marcin Braun
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile

Justyna

17266

Nauczyciel

Wiedza
Dodawanie pisemne

Krok po kroku jak wykonywać dodawanie pisemne:

 1. Składniki zapisujemy jeden pod drugim tak, by cyfry jedności tworzyły jedną kolumnę, cyfry dziesiątek – drugą, cyfry setek – trzecią, itd. (czyli cyfry liczb wyrównujemy do prawej strony), a następnie oddzielamy je poziomą kreską.

  dodawanie1
   
 2. Dodawanie prowadzimy od strony prawej do lewej. Najpierw dodajemy jedności, czyli ostatnie cyfry w dodawanych liczbach – w naszym przykładzie będzie to 9 i 3. Jeżeli uzyskana suma jest większa od 9, to w kolumnie jedności pod kreską piszemy cyfrę jedności tej sumy, a pozostałą cyfrę sumy przenosimy do kolumny dziesiątek.
  W naszym przykładzie mamy $$9 + 3 = 12$$, czyli w kolumnie jedności piszemy 2, a 1 przenosimy do kolumny dziesiątek.

  dodawanie2
   
 3. Następnie dodajemy dziesiątki naszych liczb wraz z cyfrą przeniesioną i postępujemy jak poprzednio, czyli jeśli uzyskana suma jest większa od 9, to w kolumnie dziesiątek piszemy cyfrę jedności tej sumy, a pozostałą cyfrę sumy przenosimy do kolumny setek.
  W naszym przykładzie otrzymamy: $$1 + 5 + 6 = 12$$, czyli w kolumnie dziesiątek piszemy 2, a 1 przenosimy do kolumny setek.

  dodawanie3
   
 4. Dodajemy cyfry setek wraz z cyfrą przeniesioną i wynik zapisujemy pod kreską.
  W naszym przykładzie mamy: $$1+2+1=4$$ i wynik ten wpisujemy pod cyframi setek.

  dodawanie4
   
 5. W rezultacie opisanego postępowania otrzymujemy wynik dodawania pisemnego.
  W naszym przykładzie sumą liczb 259 i 163 jest liczba 422.

Prostokąt

Prostokąt to czworokąt, którego wszystkie kąty wewnętrzne są kątami prostymi.

Sąsiednimi bokami nazywamy te boki, które mają wspólny wierzchołek. W prostokącie każde dwa sąsiednie boki są prostopadłe.

Przeciwległymi bokami nazywamy te boki, które nie mają punktów wspólnych. W prostokącie przeciwległe boki są równoległe oraz mają równe długości.

Odcinki, które łączą dwa przeciwległe wierzchołki (czyli wierzchołki nie należące do jednego boku) nazywamy przekątnymi. Przekątne prostokąta mają równe długości oraz przecinają się w punkcie, który jest środkiem każdej przekątnej, to znaczy punkt ten dzieli przekątne na dwie równe części.

Wymiarami prostokąta nazywamy długości dwóch sąsiednich boków. Jeden bok nazywamy długością, a drugi szerokością prostokąta.
 

prostokat

Zobacz także
Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom