Matematyka

Matematyka z plusem 2 (Zbiór zadań, GWO)

Oto wyniki sprawdzianu w klasach ... 4.63 gwiazdek na podstawie 8 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 2 Klasa
 3. Matematyka

Oto wyniki sprawdzianu w klasach ...

4
 Zadanie

5
 Zadanie

6
 Zadanie
7
 Zadanie

a) Obliczamy średnią ocenę w klasie IIa:

`"Śr"_("IIa")=(4*1+10*2+3*3+2*4+7*5+1*6)/27=(4+20+9+8+35+6)/27=82/27~~3` 

Obliczamy średnią ocenę w klasie IIb:

`"Śr"_("IIb")=(5*1+5*2+2*3+14*4+1*5)/27=(5+10+6+56+5)/27=82/27~~3` 

Suma wszystkich ocen w obu klasach jest taka sama, klasy liczą tylu samo uczniów, więc średnie ocen są róne.

 

b) Diagram słupkowy dla klasy IIa:

 

Diagram słupkowy dla klasy IIb:

 

c) Na podstawie wykresów nie można stwierdzić, że uczniowie obu klas napisali sprawdzian równie dobrze.

W klasie IIa jest bardzo dużo ocen dopuszczających, dużo jest także ocen bardzo dobrych.

W klasie IIb najwięcej jest ocen dobrych.

 

d) Obliczamy medianę ocen w klasie IIa:

- ustawiamy oceny od najniższej do najwyższej:

`1,\ 1,\ 1,\ 1,\ 2,\ 2,\ 2,\ 2,\ 2,\ 2,\ 2,\ 2,\ 2,\ #underbrace(2)_("środek"),\ 3,\ 3,\ 3,\ 4,\ 4,\ 5,\ 5,\ 5,\ 5,\ 5,\ 5,\ 5,\ 6`  

- jest nieparzysta liczba ocen, więc medianą jest liczba znajdująca się na środku:

`"M"=2`

 

Obliczamy medianę ocen w klasie IIb:

- ustawiamy oceny od najniższej do najwyższej:

`1,\ 1,\ 1,\ 1,\ 1,\ 2,\ 2,\ 2,\ 2,\ 2,\ 3,\ 3,\ 4,\ #underbrace(4)_("środek"),\ 4,\ 4,\ 4,\ 4,\ 4,\ 4,\ 4,\ 4,\ 4,\ 4,\ 4,\ 4,\ 5`  

- jest nieparzysta liczba ocen, więc medianą jest liczba znajdująca się na środku:

`"M"=4` 

 

Porównanie: Mediana ocen w klasie IIa jest równa 2 i jest mniejsza od mediany ocen w klasie IIb, wynoszącej 4.

DYSKUSJA
Informacje
Autorzy: Jacek Lech, Marek Pisarski, Marcin Braun
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Justyna

11521

Nauczyciel

Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom
Wiedza
Równość ułamków

Każdy ułamek można zapisać na nieskończoną ilość sposobów. Dokonując operacji rozszerzania lub skracania otrzymujemy ułamek, który jest równy ułamkowi wyjściowemu.

Pamiętajmy jednak, że każdy ułamek można rozszerzyć, jednak nie każdy ułamek można skrócić. Ułamki, których nie da się już skrócić nazywamy ułamkami nieskracalnymi.

 • Rozszerzanie ułamków - mnożymy licznik i mianownik przez tą sama liczbę różną od zera; ułamek otrzymamy w ten sposób jest równy ułamkowi wyjściowemu.

  Przykład:

  • Rozszerzmy ułamek $$3/5$$ przez 3, czyli licznik i mianownik mnożymy przez 3:

   $$3/5=9/{15}={27}/{45}=...$$
    
 • Skracanie ułamków - dzielimy licznik i mianownik przez tą samą liczbę różną od zera; ułamek otrzymany w ten sposób jest równy ułamkowi wyjściowemu.

  Przykład:

  • Skróćmy ułamek $$8/{16}$$ przez 2, czyli licznik i mianownik dzielimy przez 2:

   $$8/{16}=4/8=2/4=1/2$$ 
 
Prostokąt

Prostokąt to czworokąt, którego wszystkie kąty wewnętrzne są kątami prostymi.

Sąsiednimi bokami nazywamy te boki, które mają wspólny wierzchołek. W prostokącie każde dwa sąsiednie boki są prostopadłe.

Przeciwległymi bokami nazywamy te boki, które nie mają punktów wspólnych. W prostokącie przeciwległe boki są równoległe oraz mają równą długość.

Odcinki, które łączą dwa przeciwległe wierzchołki (czyli wierzchołki nie należące do jednego boku) nazywamy przekątnymi. Przekątne prostokąta mają równe długości oraz przecinają się w punkcie, który jest środkiem każdej przekątnej, to znaczy punkt ten dzieli przekątne na połowy.

Wymiarami prostokąta nazywamy długości dwóch sąsiednich boków. Jeden bok nazywamy długością, a drugi szerokością prostokąta.
 

prostokat
Zobacz także
Udostępnij zadanie