Matematyka

Oceń prawdziwość każdego zdania. 4.71 gwiazdek na podstawie 7 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 3 Klasa
 3. Matematyka

Oceń prawdziwość każdego zdania.

2
 Zadanie
3
 Zadanie

4
 Zadanie

I. - F (fałsz)


II. - P (prawda)

Pierwszy trójkąt:
Obliczamy miarę trzeciego kąta trójkąta (α) prostokątnego o kącie ostrym równym 40o
`alpha+90^o +40^o=180^o` 
`alpha+130^o=180^o` 
`alpha=50^o` 

Miara trzeciego kąta trójkąta wynosi 50o. 

Drugi trójkąt:
Obliczamy miarę trzeciego kąta trójkąta (ß ) prostokątnego o kącie ostrym równym 50o
`beta+90^o +50^o=180^o`  
`beta+140^o=180^o` 
`beta=40^o`  

Miara trzeciego kąta trójkąta wynosi 40o.

Każdy z tych trójkątów ma kąty o mierze 90o, 50o, 40o.  
Trójkąty te są więc podobne (cecha k, k, k). 


III. - P (prawda)

a - długość krótszego boku prostokąta
b - długość dłuższego boku prostokąta
x - długość przekątnej prostokąta

Przekątna dzieli prostokąta na dwa trójkąty. Każdy z tych trójkątów ma boki długości a, b i x. 
Trójkąty te są więc podobne (cecha b, b, b). 


IV. - P (prawda)

DYSKUSJA
Informacje
Matematyka wokół nas 3. Zeszyt ćwiczeń cz. 1
Autorzy: Barbara Podobińska, Teresa Przetacznik-Dąbrowa
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Prostokąt

Prostokąt to czworokąt, którego wszystkie kąty wewnętrzne są kątami prostymi.

Sąsiednimi bokami nazywamy te boki, które mają wspólny wierzchołek. W prostokącie każde dwa sąsiednie boki są prostopadłe.

Przeciwległymi bokami nazywamy te boki, które nie mają punktów wspólnych. W prostokącie przeciwległe boki są równoległe oraz mają równą długość.

Odcinki, które łączą dwa przeciwległe wierzchołki (czyli wierzchołki nie należące do jednego boku) nazywamy przekątnymi. Przekątne prostokąta mają równe długości oraz przecinają się w punkcie, który jest środkiem każdej przekątnej, to znaczy punkt ten dzieli przekątne na połowy.

Wymiarami prostokąta nazywamy długości dwóch sąsiednich boków. Jeden bok nazywamy długością, a drugi szerokością prostokąta.
 

prostokat
Obwód

Obwód wielokąta to suma długości boków danego wielokąta.

 1. Obwód prostokąta – dodajemy długości dwóch dłuższych boków i dwóch krótszych.

  Zatem prostokąt o wymiarach a i b ma obwód równy:
  Obwód prostokąta: $$Ob = 2•a+ 2•b$$.

  Przykład: Policzmy obwód prostokąta, którego boki mają długości 6 cm i 8 cm.

  ob_kwadrat

  $$Ob=2•8cm+2•6cm=16cm+12cm=28cm$$
   

 2. Obwód kwadratu – dodajemy długości czterech identycznych boków, zatem wystarczy pomnożyć długość boku przez cztery.

  Zatem kwadrat o boku długości a ma obwód równy:
  Obwód kwadratu: $$Ob = 4•a$$.

  Przykład: Policzmy obwód kwadratu o boku długości 12 cm.

  ob_prostokat

  $$Ob=4•12cm=48cm$$

 
Zobacz także
Udostępnij zadanie