Matematyka

Matematyka wokół nas 3. Zeszyt ćwiczeń cz. 1 (Zeszyt ćwiczeń, WSiP)

Połącz w pary wyrażenia o równej ... 4.14 gwiazdek na podstawie 7 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 3 Klasa
 3. Matematyka

Połącz w pary wyrażenia o równej ...

1
 Zadanie

2
 Zadanie

Obliczamy wartość każdego z wyrażeń zapisanych w przykładach od I. do II. 
Następnie do każdego z nich dopasowujemy odpowiedź spośród podanych w tabeli od A. do D. 

`I. \ 3^-4:(3^-5:3^-3)=3^-4:3^(-5-(-3))=3^-4:3^(-5+3)=` 
`\ \ \ =3^-4:3^-2=3^(-4-(-2))=3^(-4+2)=3^-2` 

`II. \ (2/3)^-3:[(2/3)^-2:(2/3)^]=(2/3)^-3:(2/3)^(-2-1)=` 
`\ \ \ \ \ =(2/3)^-3:(2/3)^-3=(2/3)^(-3-(-3))=(2/3)^(-3+3)=(2/3)^0=1` 


`III. \ [(2/3)^-2:(2/3)^-3]:(2/3)^7=(2/3)^(-2-(-3)):(2/3)^7=(2/3)^(-2+3):(2/3)^7=` 
`\ \ \ \ \ \ =(2/3)^1:(2/3)^7=(2/3)^(1-7)=(2/3)^-6` 


`IV. \ (3^-6)/(3^-2):3^-3*3^3=3^(-6-(-2)):3^-3*3^3=3^(-6+2):3^-3*3^3=` 
`\ \ \ \ \ =3^-4:3^-3*3^3=3^(-4-(-3))*3^3=3^(-4+3)*3^3=3^-1*3^3=3^(-1+3)=3^2` 


Przyporządkowujemy odpowiedzi do wartości wyrażeń.

 • I. - D.
   
 • II. - C.

 • III. - A.

 • IV. - B.         
DYSKUSJA
Informacje
Matematyka wokół nas 3. Zeszyt ćwiczeń cz. 1
Autorzy: Barbara Podobińska, Teresa Przetacznik-Dąbrowa
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Obwód

Obwód wielokąta to suma długości boków danego wielokąta.

 1. Obwód prostokąta – dodajemy długości dwóch dłuższych boków i dwóch krótszych.

  Zatem prostokąt o wymiarach a i b ma obwód równy:
  Obwód prostokąta: $$Ob = 2•a+ 2•b$$.

  Przykład: Policzmy obwód prostokąta, którego boki mają długości 6 cm i 8 cm.

  ob_kwadrat

  $$Ob=2•8cm+2•6cm=16cm+12cm=28cm$$
   

 2. Obwód kwadratu – dodajemy długości czterech identycznych boków, zatem wystarczy pomnożyć długość boku przez cztery.

  Zatem kwadrat o boku długości a ma obwód równy:
  Obwód kwadratu: $$Ob = 4•a$$.

  Przykład: Policzmy obwód kwadratu o boku długości 12 cm.

  ob_prostokat

  $$Ob=4•12cm=48cm$$

 
Dodawanie pisemne

Krok po kroku jak wykonywać dodawanie pisemne:

 1. Składniki zapisujemy jeden pod drugim tak, by cyfry jedności tworzyły jedną kolumnę, cyfry dziesiątek – drugą, cyfry setek – trzecią, itd. (czyli cyfry liczb wyrównujemy do prawej strony), a następnie oddzielamy je poziomą kreską.

  dodawanie1
   
 2. Dodawanie prowadzimy od strony prawej do lewej. Najpierw dodajemy jedności, czyli ostatnie cyfry w dodawanych liczbach – w naszym przykładzie będzie to 9 i 3. Jeżeli uzyskana suma jest większa od 9, to w kolumnie jedności pod kreską piszemy cyfrę jedności tej sumy, a pozostałą cyfrę sumy przenosimy do kolumny dziesiątek.
  W naszym przykładzie mamy $$9 + 3 = 12$$, czyli w kolumnie jedności piszemy 2, a 1 przenosimy do kolumny dziesiątek.

  dodawanie2
   
 3. Następnie dodajemy dziesiątki naszych liczb wraz z cyfrą przeniesioną i postępujemy jak poprzednio, czyli jeśli uzyskana suma jest większa od 9, to w kolumnie dziesiątek piszemy cyfrę jedności tej sumy, a pozostałą cyfrę sumy przenosimy do kolumny setek.
  W naszym przykładzie otrzymamy: $$1 + 5 + 6 = 12$$, czyli w kolumnie dziesiątek piszemy 2, a 1 przenosimy do kolumny setek.

  dodawanie3
   
 4. Dodajemy cyfry setek wraz z cyfrą przeniesioną i wynik zapisujemy pod kreską.
  W naszym przykładzie mamy: $$1+2+1=4$$ i wynik ten wpisujemy pod cyframi setek.

  dodawanie4
   
 5. W rezultacie opisanego postępowania otrzymujemy wynik dodawania pisemnego.
  W naszym przykładzie sumą liczb 259 i 163 jest liczba 422.

Zobacz także
Udostępnij zadanie