Matematyka

Dokończ zdanie tak, aby otrzymać zdanie prawdziwe. 4.6 gwiazdek na podstawie 10 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 2 Klasa
 3. Matematyka

Dokończ zdanie tak, aby otrzymać zdanie prawdziwe.

1
 Zadanie

2
 Zadanie
3
 Zadanie
4
 Zadanie
5
 Zadanie

Podaną powierzchnię wyrażoną w km2 przeliczmy na m2, dm2, cm2, mm2 i sprawdźmy, w którym z podpunktów podano taką samą powierzchnię.

`0,0002 \ "km"^2=0,0002 \ * (10^3 \ "m")^2=0,0002*10^6 \ "m"^2=200 \ "m"^2` 

`200 \ "m"^2=200*(10 \ "dm")^2=200*10^2 \ "dm"^2=20 \ 000 \ "dm"^2` 

`20 \ 000 \ "dm"^2=20 \ 000 \ *(10 \ "cm")^2=20 \ 000*100 \ "cm"^2=2 \ 000 \ 000 \ "cm"^2` 

`2 \ 000 \ 000 \ "cm"^2=2 \ 000 \ 000*(10 \ "mm")^2=2 \ 000 \ 000*100 \ "mm"^2=200 \ 000 \ 000 \ "mm"^2` 

Odpowiedź:

`"C." \ 2 \ 000 \ 000 \ "cm"^2` 

DYSKUSJA
user profile image
Gość

0

2017-10-09
dzieki!!!!
user profile image
Gość

0

2017-10-17
dzięki :):)
Informacje
Liczy się matematyka 2
Autorzy: Adam Makowski, Tomasz Masłowski, Anna Toruńska
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Monika

3459

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Obwód

Obwód wielokąta to suma długości boków danego wielokąta.

 1. Obwód prostokąta – dodajemy długości dwóch dłuższych boków i dwóch krótszych.

  Zatem prostokąt o wymiarach a i b ma obwód równy:
  Obwód prostokąta: $$Ob = 2•a+ 2•b$$.

  Przykład: Policzmy obwód prostokąta, którego boki mają długości 6 cm i 8 cm.

  ob_kwadrat

  $$Ob=2•8cm+2•6cm=16cm+12cm=28cm$$
   

 2. Obwód kwadratu – dodajemy długości czterech identycznych boków, zatem wystarczy pomnożyć długość boku przez cztery.

  Zatem kwadrat o boku długości a ma obwód równy:
  Obwód kwadratu: $$Ob = 4•a$$.

  Przykład: Policzmy obwód kwadratu o boku długości 12 cm.

  ob_prostokat

  $$Ob=4•12cm=48cm$$

 
Oś liczbowa

Oś liczbowa to prosta, na której każdemu punktowi jest przypisana dana wartość liczbowa, zwana jego współrzędną.

Przykład:

osie liczbowe

Odcinek jednostkowy na tej osi to część prostej między -1 i 0.

Po prawej stronie od 0 znajduje się zbiór liczb nieujemnych, a po lewej zbiór liczb niedodatnich. Grot strzałki wskazuje, że w prawą stronę rosną wartości współrzędnych. Oznacza to, że wśród wybranych dwóch współrzędnych większą wartość ma ta, która leży po prawej stronie (względem drugiej współrzędnej).

Zobacz także
Udostępnij zadanie