Matematyka

Uzupełnij tabelki. 4.2 gwiazdek na podstawie 5 opinii
 1. Szkoła podstawowa
 2. 5 Klasa
 3. Matematyka

Trójkąt równoboczny:

`3*11=33 \ \ \ [cm]` 

`3 * 4 1/3 =3*13/3=13 \ \ \ [cm]` 

`9:3=3 \ \ \ [cm]`

`60:3=20 \ \ \ [m]`

`x+x+x=3x`

`6c:3=2c`

Długość boku `11 \ "cm"`   `4 1/3 \ "cm"`   `3 \ "cm"`   `20 \ "m"`   `x`  `2c` 
Obwód `33 \ "cm"`   `13 \ "cm"`   `9 \ "cm"`   `60 \ "m"`   `3x`  `6*c` 

 

Trójkąt równoramienny:

`2+2*4=10 \ \ \ [cm]` 

`1+2*6 1/2=1+strike2*13/strike2=1+13=14 \ \ \ [m]`  

`16-(6*2)=16-12=4 \ \ \ [m]`

`(60-10):2=50:2=25 \ \ \ [cm]`

`x+y+y=x+2y`

`y+x+x=y+2x`

Długość podstawy `2 \ "cm"`   `1 \ "m"`   ```4 \ "m"`     `10 \ "cm"`   `x`  `y` 
Długość ramienia `4 \ "cm"`   `6 1/2 \ "m"`   `6 \ "m"`   `25 \ "cm"`   `y`  `x` 
Obwód `10 \ "cm"`    `14 \ "m"`    `16 \ "m"`   `60 \ "cm"`   `x+2y`  `y+2x`  

 

 

 

Odpowiedź:`
DYSKUSJA
Informacje
Matematyka z plusem 5. Geometria. Wersja B
Autorzy: Małgorzata Dobrowolska, Adam Mysior, Piotr Zarzycki
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Kolejność wykonywania działań

Przy rozwiązywaniu bardziej skomplikowanego działania, najważniejsze jest zachowanie kolejności wykonywania działań.

Kolejność wykonywania działań:

 1. Wykonywanie działań w nawiasach;

 2. Potęgowanie i pierwiastkowanie;

 3. Mnożenie i dzielenie (jeżeli w działaniu występuje dzielenie lub zarówno mnożenie, jak i dzielenie, to działania wykonujemy w kolejności w jakiej są zapisane od lewej do prawej strony).
  Przykład: $$16÷2•5=8•5=40$$;

 4. Dodawanie i odejmowanie (jeżeli w działaniu występuje odejmowanie lub zarówno dodawanie, jak i odejmowanie, to działania wykonujemy w kolejności w jakiej są zapisane od lewej strony do prawej).
  Przykład: $$24 - 6 +2 = 18 + 2 = 20$$.

Przykład:

$$(45-9•3)-4=(45-27)-4=18-4=14 $$
 
Najmniejsza wspólna wielokrotność (nww)

Najmniejsza wspólna wielokrotność (NWW) dwóch liczb naturalnych to najmniejsza liczba naturalna będąca wielokrotnością zarówno jednej liczby, jak i drugiej.

Przykłady:

 • Najmniejszą wspólną wielokrotnością liczb 3 i 5 jest: 15.
  1. Wypiszmy wielokrotności liczby 3: 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, ...;
  2. Wypiszmy wielokrotności liczby 5: 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, ...;
  3. Wśród wielokrotności liczby 3 i liczby 5 szukamy najmniejszej liczby, która jest zarówno wielokrotnością 3 i 5. Jest to 15.
 • Najmniejszą wspólną wielokrotnością liczb 4 i 6 jest: 12.
  1. Wypiszmy wielokrotności liczby 4: 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, ...;
  2. Wypiszmy wielokrotności liczby 6: 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, ...;
  3. Wśród wielokrotności wyżej wypisanych szukamy najmniejszej liczby, która jest zarówno wielokrotnością 4 i 6, widzimy że jest to 12.
Zobacz także
Udostępnij zadanie