Matematyka

Uzasadnij, że dla dowolnych 4.38 gwiazdek na podstawie 8 opinii
 1. Liceum
 2. 1 Klasa
 3. Matematyka

`"założenia:"\ \ \ a,\ b in RR,\ \ \ \ a<b` 

`"teza:"\ \ \ a<(a+b)/2<b` 

`"dowód:"` 

Podwójna nierówność z tezy może zostać zapisana jako układ dwóch nierówności pojedynczych:

`{(a<(a+b)/2), ((a+b)/2<b):}` 

 

Zajmijmy się najpierw pierwszą nierównością. Zapiszemy ją ze znakiem zapytania i sprawdzimy, czy zachodzi.

`a#<^?(a+b)/2\ \ \ \ \ |*2` 

`2a#<^?a+b\ \ \ |-a`  

`a#<^?b`  

Otrzymaliśmy nierówność z założeń, więc nierówność z tezy jest prawdziwa, ponieważ możemy przeprowadzić rozumowanie z dołu do góry (zaczynając od nierówności danej w założeniach):

`a<b\ \ \ \ |+a` 

`2a<a+b\ \ \ \ |:2` 

`a<(a+b)/2` 

 

 

Teraz ten sam sposób rozumowania przeprowadzamy dla drugiej nierówności.

`(a+b)/2#<^?b\ \ \ \ |*2`  

`a+b#<^?2b\ \ \ \ |-b`  

`a#<^?b` 

Otrzymaliśmy nierówność z założeń, więc nierówność z tezy jest prawdziwa, ponieważ możemy przeprowadzić rozumowanie z dołu do góry (zaczynając od nierówności danej w założeniach):

`a<b\ \ \ \ |+b` 

`a+b<2b\ \ \ \ |:2` 

`(a+b)/2<b` 

 

Obie nierówności są więc prawdziwe, co kończy dowód. 

 

DYSKUSJA
Informacje
MATeMAtyka 1. Zakres podstawowy i rozszerzony
Autorzy: Joanna Czarnowska, Jolanta Wesołowska, Wojciech Babiański, Lech Chańko
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Kwadraty i sześciany liczb

Iloczyn jednakowych czynników możemy zapisać krócej - w postaci potęgi.

 1. Iloczyn dwóch takich samych liczb (czynników) nazywamy kwadratem tej liczby (czynnika) lub mówimy, że dana liczba (czynnik) jest podniesiona do potęgi drugiej.
  Przykład:
  $$5•5=5^2 $$, czytamy: „kwadrat liczby pięć” lub „pięć do potęgi drugiej”

 2. Iloczyn trzech takich samych czynników nazywamy sześcianem tej liczby (czynnika) lub mówimy, że dana liczba (czynnik) jest podniesiona do potęgi trzeciej.
  Przykład:
  $$7•7•7=7^3$$, czytamy: „sześcian liczby siedem” lub „siedem do potęgi trzeciej”

 3. Gdy występuje iloczyn więcej niż trzech takich samych czynników mówimy, że dana liczba (czynnik) jest podniesiony do potęgi takiej ile jest czynników.
  Przykład:
  $$3•3•3•3•3=3^5 $$, czytamy: „trzy do potęgi piątej”

  $$2•2•2•2•2•2•2=2^7 $$, czytamy: „dwa do potęgi siódmej”
   

potegi-nazewnictwo
Mnożenie pisemne
 1. Czynniki zapisujemy jeden pod drugim wyrównując do prawej.

  mnozenie1
   
 2. Mnożymy cyfrę jedności drugiego czynnika przez wszystkie cyfry pierwszego czynnika, a otrzymany wynik zapisujemy pod kreską, wyrównując do cyfry jedności. Gdy przy mnożeniu jednej z cyfr drugiego czynnika przez jedności, dziesiątki i setki drugiego czynnika wystąpi wynik większy od 9, to cyfrę jedności tego wyniku zapisujemy pod kreską, natomiast cyfrę dziesiątek przenosimy do dziesiątek lub setek i dodajemy go do wyniku następnego mnożenia.

  W naszym przykładzie:
  4•3=12 , czyli 2 wpisujemy pod cyframi jedności, a 1 przenosimy do dziesiątek, następnie: 4•1=4, ale uwzględniamy przeniesioną 1, czyli mamy 4+1=5 i 5 wpisujemy pod cyframi dziesiątek, następnie mamy 4•1=4 i 4 wpisujemy pod cyframi setek.

  mnozenie2
   
 3. Mnożymy kolejną cyfrę drugiego czynnika przez wszystkie cyfry pierwszego czynnika, a otrzymamy wynik zapisujemy pod poprzednim, wyrównując do cyfry dziesiątek.

  W naszym przykładzie:
  1•3=3 i 3 zapisujemy pod cyframi dziesiątek, następnie 1•1=1 i 1 wpisujemy pod cyframi setek, oraz 1•1=1 i 1 wpisujemy pod cyframi tysięcy.

  mnozenie3
   
 4. Po wykonaniu mnożeń, otrzymane dwa wyniki dodajemy do siebie według zasad dodawania pisemnego.

  mnozenie4
   
 5. W rezultacie wykonanych kroków otrzymujemy wynik mnożenia pisemnego. Iloczyn liczby 113 oraz 14 wynosi 1572.

Zobacz także
Udostępnij zadanie