Klasa
1 szkoły ponadpodstawowej
Przedmiot
Matematyka
Wybierz książkę
MATeMAtyka 1. Zakres podstawowy i rozszerzony. Po gimnazjum, Zbiór zadań

`A={n in NN:\ #(pi-2)^(^(~~3,14-2=1,14))  

 

Komentarze