Matematyka

Autorzy:Joanna Czarnowska, Jolanta Wesołowska, Wojciech Babiański, Lech Chańko

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2014

Wykonywanie działań na wielkościach przybliżonych 4.38 gwiazdek na podstawie 8 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Matematyka

Wykonywanie działań na wielkościach przybliżonych

9
 Zadanie

10
 Zadanie
11
 Zadanie
1
 Zadanie
2
 Zadanie
3
 Zadanie

`a)` 

Dokładny wynik:

`x^2*y^2=sqrt2^2*sqrt3^2=2*3=6` 

Wynik przybliżony: 

`x^2*y^2~~1,41^2*1,73^2=1,9881*2,9929=5,95018449` 

 

Różnica wyników z dokładnością do czterech miejsc po przecinku:

`6-5,95018449=0,04981551~~0,0498` 

 

 

 

`b)` 

Dokładny wynik:

`x^2+y^2=sqrt2^2+sqrt3^2=2+3=5` 

Wynik przybliżony: 

`x^2+y^2~~1,41^2+1,73^2=1,9881+2,9929=4,981` 

 

Różnica wyników z dokładnością do czterech miejsc po przecinku:

`5-4,981=0,019` 

 

 

`c)` 

Dokładny wynik:

`x^4*y^4=sqrt2^4*sqrt3^4=4*9=36` 

Wynik przybliżony: 

`x^4*y^4~~1,41^4*1,73^4=3,95254161*8,95745041=35,40469547` 

 

Różnica wyników z dokładnością do czterech miejsc po przecinku:

`36-35,40469547=0,595304535~~0,5953` 

 

`d)` 

Dokładny wynik:

`x^6+y^6=sqrt2^6+sqrt3^6=8+27=35` 

Wynik przybliżony: 

`x^6+y^6~~1,41^6+1,73^6=7,858047975+26,80875333=34,66680131` 

 

Różnica wyników z dokładnością do czterech miejsc po przecinku:

`35-34,66680131=0,3331986931~~0,3332`