Matematyka

Matematyka z plusem 5. Geometria. Wersja A (Zeszyt ćwiczeń, GWO)

Poniżej narysowano... 4.28 gwiazdek na podstawie 7 opinii
 1. Szkoła podstawowa
 2. 5 Klasa
 3. Matematyka

Poniżej narysowano...

1
 Zadanie
2
 Zadanie

3
 Zadanie

Trójkąt ABC jest równoramienny, więc kąt ACB ma miarę: 180° - (55° + 55°) =180° - 110°=70°

Trójkąt DEF jest równoramienny, więc kąt DFE i EDF ma miarę: 180° - 110° =70° : 2=35°

Trójkąt GHI jest równoramienny, więc kąt IGH : (180° - 150°)=30°

Trójkąt JKL jest równoramienny, więc kąt JLK ma miarę 65°, a kąt JKL ma miarę 180° - (65° + 65°) =180° - 130°=50°

Trójkąt OMN jest równoramienny, więc kąt MON ma taką samą miarę jak kąt MNO, kat MNO i kąt MON ma miarę (180° - 90°) : 2=90° : 2=45 °

Trójkąt PRS jest równoboczny więc kąt PRS, kąt RSP i kąt SPR mają taką samą miarę, czyli 180 ° : 3=60° 

 

 

 

 

DYSKUSJA
Informacje
Matematyka z plusem 5. Geometria. Wersja A
Autorzy: Małgorzata Dobrowolska, Adam Mysior, Piotr Zarzycki
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Korepetytor

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom
Wiedza
Dzielenie z resztą

Na początek zapoznajmy się z twierdzeniem o dzieleniu z resztą, które brzmi następująco:
"Dla pary liczb całkowitych a i b (gdzie b ≠ 0) istnieją liczby całkowite q i r, dla których spełnione jest równanie a = qb + r, gdzie 0 ≤ r < │b│. Liczby q i r nazywa się odpowiednio ilorazem i resztą z dzielenia a przez b."

Innymi słowy, dzielenie z resztą to takie dzielenie, w którym iloraz nie jest liczbą całkowitą.

Przykład obliczania reszty z dzielenia:

 1. Podzielmy liczbę 23 przez 3.
 2. Wynikiem dzielenia nie jest liczba całkowita (nie dzieli się równo). Maksymalna liczba trójek, które zmieszczą się w 23 to 7.
 3. $$7 • 3 = 21$$
 4. Różnica między liczbami 23 i 21 wynosi 2, zatem resztą z tego dzielenia jest liczba 2.
 5. Poprawny zapis działania: $$21÷3=7$$ $$r.2$$

Przykłady:

 • $$5÷2=2$$ r. 1
 • $$27÷9=3$$ r. 0
 • $$(-8)÷(-3)=3 r. 1$$
 • $$(-15)÷4=-3$$ .r -3 lub $$(-15)÷4=-4$$ r. 1

  Zapamiętaj

Reszta jest zawsze mniejsza od dzielnika.

Oś liczbowa

Oś liczbowa to prosta, na której każdemu punktowi jest przypisana dana wartość liczbowa, zwana jego współrzędną.

Przykład:

osie liczbowe

Odcinek jednostkowy na tej osi to część prostej między -1 i 0.

Po prawej stronie od 0 znajduje się zbiór liczb nieujemnych, a po lewej zbiór liczb niedodatnich. Grot strzałki wskazuje, że w prawą stronę rosną wartości współrzędnych. Oznacza to, że wśród wybranych dwóch współrzędnych większą wartość ma ta, która leży po prawej stronie (względem drugiej współrzędnej).

Zobacz także
Udostępnij zadanie