Matematyka

Jaki wielokąt jest podstawą graniastosłupa, który 4.67 gwiazdek na podstawie 6 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 1 Klasa
  3. Matematyka

Jaki wielokąt jest podstawą graniastosłupa, który

1
 Zadanie
2
 Zadanie

3
 Zadanie

4
 Zadanie

Liczba ścian każdego graniastosłupa jest o 2 większa od liczby boków wielokąta będącego podstawą tego graniastosłupa. Stąd znając liczbę ścian graniastosłupa, obliczymy liczbę boków wielokąta będącego jego podstawą, gdyż jest ona o 2 mniejsza.

Liczba wierzchołków każdego graniastosłupa jest 2 razy większa od liczby boków wielokąta będącego podstawą tego graniastosłupa.  Stąd znając liczbę wierzchołków graniastosłupa, obliczymy liczbę boków wielokąta będącego jego podstawą, gdyż jest ona 2 razy mniejsza.

Liczba krawędzi każdego graniastosłupa jest 3 razy większa od liczby boków wielokąta będącego podstawą tego graniastosłupa. Stąd znając liczbę krawędzi graniastosłupa, obliczymy liczbę boków wielokąta będącego jego podstawą, gdyż jest ona 3 razy mniejsza.

`a) \ \ 8-2=6`

Podstawą tego graniastosłupa jest sześciokąt.

`b) \ \ 12-2=10`

Podstawą tego graniastosłupa jest dziesięciokąt.

`c) \ \ 102-2=100`

Podstawą tego graniastosłupa jest stukąt.

`d) \ \ 22:2=11`

Podstawą tego graniastosłupa jest jedenastokąt.

`e) \ \ 50:2=25`

Podstawą tego graniastosłupa jest dwudziestopięciokąt.

`f) \ \ 200:2=100`

Podstawą tego graniastosłupa jest stukąt.

`g) \ \ 30:3=10`

Podstawą tego graniastosłupa jest dziesięciokąt.

`h) \ \ 75:3=25`

Podstawą tego graniastosłupa jest dwudziestopięciokąt.

`i) \ \ 300:3=100`

Podstawą tego graniastosłupa jest stukąt.

DYSKUSJA
Informacje
Matematyka 2001
Autorzy: Praca zbiorowa
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Monika

6256

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Kwadrat

Kwadrat to prostokąt, który ma wszystkie boki jednakowej długości.

Przekątne kwadratu są prostopadłe, mają równą długość i wspólny środek. Przekątne tworzą z bokami kwadratu kąt 45°.

Długość jednego boku jest wymiarem kwadratu.

kwadrat
Koło i okrąg

Okrąg o środku S i promieniu długości r (r – to długość, więc jest liczbą dodatnią, co zapisujemy r>0) jest to krzywa, której wszystkie punkty leżą w tej samej odległości od danego punktu S zwanego środkiem okręgu.

Inaczej mówiąc: okręgiem o środku S i promieniu r nazywamy zbiór wszystkich punków płaszczyzny, których odległość od środka S jest równa długości promienia r.

okreg1
 

Koło o środku S i promieniu długości r to część płaszczyzny ograniczona okręgiem wraz z tym okręgiem.

Innymi słowy koło o środku S i promieniu długości r to figura złożona z tych punktów płaszczyzny, których odległość od środka S jest mniejsza lub równa od długości promienia r.

okreg2
 

Różnica między okręgiem a kołem – przykład praktyczny

Gdy obrysujemy np. monetę powstanie nam okrąg. Po zakolorowaniu tego okręgu powstanie nam koło, czyli zbiór punktów leżących zarówno na okręgu, jak i w środku.

okrag_kolo

Środek okręgu (lub koła) to punkt znajdujący się w takiej samej odległości od każdego punktu okręgu.
Promień okręgu (lub koła) to każdy odcinek, który łączy środek okręgu z punktem należącym do okręgu.

Cięciwa okręgu (lub koła) - odcinek łączący dwa punkty okręgu
Średnica okręgu (lub koła) - cięciwa przechodząca przez środek okręgu. Jest ona najdłuższą cięciwą okręgu (lub koła).

Cięciwa dzieli okrąg na dwa łuki.
Średnica dzieli okrąg na dwa półokręgi, a koło na dwa półkola.

kolo_opis
Zobacz także
Udostępnij zadanie