Matematyka

Autorzy:Praca zbiorowa

Wydawnictwo:WSiP

Rok wydania:2015

W trapezie równoramiennym kąt rozwarty ma 125°. Ile stopni 4.67 gwiazdek na podstawie 6 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 1 Klasa
  3. Matematyka

Kąt rozwarty w trójkącie równoramiennym to kąt znajdujący się pomiędzy jego ramionami. Pozostałe dwa kąty to kąty leżące przy podstawie tego trójkąta, mają one równe miary. Jeśli odejmiemy od sumy miar kątów w trójkącie (180°) miarę kąta rozwartego, otrzymamy sumę miar dwóch pozostałych kątów tego trójkąta ( w tym przypadku są to kąty o równej mierze):

`180^o-125^o=55^o` 

Stąd każdy kąt ostry ma miarę:

`55^o:2=22,5^o` 

Odpowiedź:

Kąt ostry ma miarę 22,5°.