Matematyka

Autorzy:Praca zbiorowa

Wydawnictwo:WSiP

Rok wydania:2015

Jaką liczbę należy dodać do -139, aby otrzymać 4.4 gwiazdek na podstawie 5 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 1 Klasa
  3. Matematyka

a) Aby otrzymać -200, należy z pewnością do liczby -139 dodać liczbę ujemną (gdyż -200 jest mniejsze od -139). Sprawdźmy, ile wynosi różnica liczb -200 i -139. Tą liczbę właśnie trzeba dodać.

`-200-(-139)=-200+139=ulul(-61)`

Sprawdzenie:

`-139+(-61)=(-200)`

b) Zamiast dodawać liczbę ujemną -61 tak jak w podpunkcie a), możemy odjąć liczbę 61, a wynik będzie taki sam. Należy zatem odjąć liczbę 61.

`-139-ulul61=-200`

c) Aby otrzymać 397, należy z pewnością do liczby 548 dodać liczbę ujemną (gdyż 397 jest mniejsze od 548). Sprawdźmy, ile wynosi różnica liczb 397 i 548. Tą liczbę właśnie trzeba dodać.

`397-548=ulul(-151)`

Sprawdzenie:

`548+(-151)=397`

c) Aby otrzymać liczbę -397, nalezy od liczby 548 odjąć tyle, o ile liczba 548 jest większa od -397. Sprawdźmy, ile wynosi różnica pomiędzy liczbami 548 i -397.

`548-(-397)=548+397=ulul945`

Sprawdzenie:

`548-945=-397`

` `