Matematyka

Autorzy:Praca zbiorowa

Wydawnictwo:WSiP

Rok wydania:2015

Przyjrzyj się sumom liczb: 1234+4321, 2345+5432 4.0 gwiazdek na podstawie 5 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 1 Klasa
  3. Matematyka

`1234+4321=5555` 

`2345+5432=7777` 

`3456+6543=9999` 

Zaobserwowana prawidłowość:

Dodajemy dwie liczby czterocyfrowe, przy czym cyfry drugiej z nich są takie same jak cyfry w pierwszej liczbie, tylko zapisane w odwrotnej kolejności. Ponadto cyfry pierwszej liczby w pierwszym działaniu to kolejne liczby naturalne, z których pierwszą jest 1,cyfry pierwszej liczby w drugim działaniu to również  kolejne liczby naturalne, z których pierwszą jest 2 i analogicznie cyfry pierwszej liczby w trzecim działaniu do kolejne liczby naturalne, z których pierwszą jest 2.   Wynik działania będący sumą podanych czynników to liczba złożona z czterech takich samych cyfr.

Kolejne takie sumy:

`4567+7654=12221` 

`5678+8765=14443` 

`6789+9876=16665`

Wniosek:

Aby dodać podane liczby (pierwsze trzy sumy), w każdym z trzech przypadków wystarczy z osobna dodać cyfrę jedności do cyfry jedności, cyfrę dziesiątek do cyfry dziesiątek, itd., ponieważ cyfry te sumują się do liczby mniejszej od 10. Ponadto liczba w wyniku będzie miała cztery takie same cyfry, gdyż w składnikach sumy cyfry są takie dobrane, aby każdy wynik dodawania cyfry jedności do cyfry jedności, cyfry dziesiątek do cyfry dziesiątek był taki sam. Stąd wynik dodawania tych liczb to liczba złożona z samych cyfr. Dla następnych sum, poczynając od 4567+7654, cyfry nie sumują się do liczby mniejszej niż 10. Aby je dodać, należy zastosować działanie pisemne. Wynik dodawania kolejnych liczb składa się już tylko z trzech tych samych cyfr tysięcy, setek i dziesiątek. Cyfry dziesiątek tysięcy i jedności są natomiast inne.