Matematyka

Autorzy:Praca zbiorowa

Wydawnictwo:WSiP

Rok wydania:2015

Suma miar kątów wewnętrznych pewnego wielokąta jest 4.5 gwiazdek na podstawie 8 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 1 Klasa
  3. Matematyka

Suma miar kątów wewnętrznych pewnego wielokąta jest

9
 Zadanie

Suma miar kątów wewnętrznych wielokąta jest iloczynem 180o i liczby boków wielokąta pomniejszonej o 2.

`180^o*(n-2)` 

Jeśli więc podaną sumę miar kątów wewnętrznych wielokąta podzielimy przez 180o, otrzymamy liczbę jego boków pomniejszoną o 2.

`3240^o:180^o=324:18=18` 

Jest to liczba boków wielokąta pomniejszona o 2. Stąd liczba boków tego wielokąta jest o 2 większa i wynosi:

`18+2=20` 

Omawiana figura to dwudziestokąt. Obliczmy liczbę jego przekątnych:

`(n(n-3))/2=(20*(20-3))/2=(strike20^10*17)/strike2^1=10*17=170`

 

Odpowiedź:

Omawiana figura to dwudziestokąt. Ma on 170 przekątnych.