Matematyka

Oceń prawdziwość podanych zdań. ... 4.71 gwiazdek na podstawie 7 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 1 Klasa
  3. Matematyka

`sqrt{1/36}=1/6` 

`sqrt{1/25}=1/5` 

`sqrt{1/16}=1/4` 

Z dwóch ułamków o takich samych licznikach ten jest większy, który ma mniejszy mianownik. 
Ułamki w kolejności rosnącej to:
`1/6 \ < \ 1/5 \ < \ 1/4` 

Liczba √1/36, ... - P (prawda)

 

`sqrt{0,09}=0,3` 
`sqrt{0,16}=0,4` 
`sqrt{0,64}=0,8` 

Liczby w kolejności od mniejszej do największej to:  
`0,3 \ < \ 0,4 \ < \ 0,8` 

Liczby √0,09, ... - P (prawda)

DYSKUSJA
Informacje
Matematyka na czasie! 1
Autorzy: Jerzy Janowicz
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Oś liczbowa

Oś liczbowa to prosta, na której każdemu punktowi jest przypisana dana wartość liczbowa, zwana jego współrzędną.

Przykład:

osie liczbowe

Odcinek jednostkowy na tej osi to część prostej między -1 i 0.

Po prawej stronie od 0 znajduje się zbiór liczb nieujemnych, a po lewej zbiór liczb niedodatnich. Grot strzałki wskazuje, że w prawą stronę rosną wartości współrzędnych. Oznacza to, że wśród wybranych dwóch współrzędnych większą wartość ma ta, która leży po prawej stronie (względem drugiej współrzędnej).

Siatka prostopadłościanu

Po rozcięciu powierzchni prostopadłościanu wzdłuż kilku krawędzi i rozłożeniu go na powierzchnię płaską powstanie jego siatka. Jest to wielokąt złożony z prostokątów, czyli ścian graniastosłupa. Ten sam prostopadłościan może mieć kilka siatek.

Siatka prosopadłościanu
Zobacz także
Udostępnij zadanie