Matematyka

Wskaż równość fałszywą. 4.67 gwiazdek na podstawie 6 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 1 Klasa
 3. Matematyka

`A. \ 6,5+8 1/2 \ stackrel(?)= \ 6 1/2+8,5` 

`L=6,5+8 1/2=6,5+8,5=6 1/2+8,5=P` 

Równość jest prawdziwa. 


`B. \ 2,5+7 3/5 \ stackrel(?)= \ 2/5+7,6` 

`L=2,5+7 3/5=2,5+7 6/10=2,5+7,6=10,1`  
`P=2/5+7,6=4/10+7,6=0,4+7,6=8`     

`L!=P` 

Równość nie jest prawdziwa.


`C. \ 4 3/4+6,8 \ stackrel(?)= \ 4,75+6 4/5` 

`L=4 3/4+6,8=4,75+6,8=4,75+6 8/10=4,75+6 4/5=P`  

Równość jest prawdziwa. 


`D. \ 1/8+5,875 \ stackrel(?)= \ 0,125+5 7/8` 

`L=1/8+5,875=125/1000+5,875=0,125+5,875=0,125+5 875/1000=0,125+5 7/8=P` 

Równość jest prawdziwa.


Poprawna odpowiedź to: B.  

DYSKUSJA
Informacje
Matematyka na czasie! 1
Autorzy: Jerzy Janowicz
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Kwadrat

Kwadrat to prostokąt, który ma wszystkie boki jednakowej długości.

Przekątne kwadratu są prostopadłe, mają równą długość i wspólny środek. Przekątne tworzą z bokami kwadratu kąt 45°.

Długość jednego boku jest wymiarem kwadratu.

kwadrat
Wyrażenie dwumianowane

Wyrażenia dwumianowe to wyrażenia, w których występują dwie jednostki tego samego typu.

Przykłady: 5 zł 30 gr, 2 m 54 cm, 4 kg 20 dag.

Wyrażenia dwumianowe możemy zapisać w postaci ułamka dziesiętnego.

Przykład: 3 m 57 cm = 3,57 cm , bo 57 cm to 0,57 m.

Jednostki:

 • 1 cm = 10 mm; 1 mm = 0,1 cm
 • 1 dm = 10 cm; 1 cm = 0,1 dm
 • 1 m = 100 cm; 1 cm = 0,01 m
 • 1 m = 10 dm; 1 dm = 0,1 m
 • 1 km = 1000 m; 1 m = 0,001 km
 • 1 zł = 100 gr; 1 gr = 0,01 zł
 • 1 kg = 100 dag; 1 dag = 0,01 kg
 • 1 dag = 10 g; 1 g = 0,1 dag
 • 1 kg = 1000 g; 1 g = 0,001 kg
 • 1 t = 1000 kg; 1 kg = 0,001 t

Przykłady zamiany jednostek:

 • 10 zł 80 gr = 1000 gr + 80 gr = 1080 gr
 • 16 gr = 16•0,01zł = 0,16 zł
 • 1 zł 52 gr = 1,52 zł
 • 329 gr = 329•0,01zł = 3,29 zł
 • 15 kg 60 dag = 1500dag + 60dag = 1560 dag
 • 23 dag = 23•0,01kg = 0,23 kg
 • 5 kg 62 dag = 5,62 kg
 • 8 km 132 m = 8000 m+132 m = 8132 m
 • 23 cm 3 mm = 230 mm + 3 mm = 233 mm
 • 39 cm = 39•0,01m = 0,39 m
Zobacz także
Udostępnij zadanie