Matematyka

Pan Wojciech zamierzał kupić ... 4.43 gwiazdek na podstawie 7 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 1 Klasa
 3. Matematyka

Pan Wojciech mógł kupić aparat o 1/3 taniej, czyli zaoszczędził 1/3 kwoty aparatu. 

Obliczamy ile pieniędzy zaoszczędził pan Wojciech zaoszczędził. 
`1/3*729,90 \ "zł"=243,30 \ "zł"` 

Pan Wojciech zaoszczędził 243,30 zł. 


Do zaoszczędzonych pieniędzy pan Wojciech dołożył jeszcze połowę. 
Obliczamy ile pieniędzy dołożyć jeszcze pan Wojciech. 
`1/2*243,30 \ "zł"=121,65 \ "zł"` 

Pan Wojciech dołożył jeszcze 121,65 zł. 

Za zaoszczędzone pieniądze i te, które zostały dołożone pan Wojciech kupił zestaw programów komputerowych.
Obliczamy ile pieniędzy kosztowały programy.
`243,30 \ "zł"+121,65 \ "zł"=364,95 \ "zł"` 


Odpowiedź:
Za programy komputerowe pan Wojciech zapłacił 364,95 zł.   

DYSKUSJA
Informacje
Matematyka na czasie! 1
Autorzy: Jerzy Janowicz
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Dzielenie z resztą

Na początek zapoznajmy się z twierdzeniem o dzieleniu z resztą, które brzmi następująco:
"Dla pary liczb całkowitych a i b (gdzie b ≠ 0) istnieją liczby całkowite q i r, dla których spełnione jest równanie a = qb + r, gdzie 0 ≤ r < │b│. Liczby q i r nazywa się odpowiednio ilorazem i resztą z dzielenia a przez b."

Innymi słowy, dzielenie z resztą to takie dzielenie, w którym iloraz nie jest liczbą całkowitą.

Przykład obliczania reszty z dzielenia:

 1. Podzielmy liczbę 23 przez 3.
 2. Wynikiem dzielenia nie jest liczba całkowita (nie dzieli się równo). Maksymalna liczba trójek, które zmieszczą się w 23 to 7.
 3. $$7 • 3 = 21$$
 4. Różnica między liczbami 23 i 21 wynosi 2, zatem resztą z tego dzielenia jest liczba 2.
 5. Poprawny zapis działania: $$21÷3=7$$ $$r.2$$

Przykłady:

 • $$5÷2=2$$ r. 1
 • $$27÷9=3$$ r. 0
 • $$(-8)÷(-3)=3 r. 1$$
 • $$(-15)÷4=-3$$ .r -3 lub $$(-15)÷4=-4$$ r. 1

  Zapamiętaj

Reszta jest zawsze mniejsza od dzielnika.

Oś liczbowa

Oś liczbowa to prosta, na której każdemu punktowi jest przypisana dana wartość liczbowa, zwana jego współrzędną.

Przykład:

osie liczbowe

Odcinek jednostkowy na tej osi to część prostej między -1 i 0.

Po prawej stronie od 0 znajduje się zbiór liczb nieujemnych, a po lewej zbiór liczb niedodatnich. Grot strzałki wskazuje, że w prawą stronę rosną wartości współrzędnych. Oznacza to, że wśród wybranych dwóch współrzędnych większą wartość ma ta, która leży po prawej stronie (względem drugiej współrzędnej).

Zobacz także
Udostępnij zadanie