Matematyka

Akwarium ma wymiary dna ... 5.0 gwiazdek na podstawie 5 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 1 Klasa
 3. Matematyka

Wymiary dna akwarium to 15 dm x 8 dm. 
Wysokość akwarium wynosi 6 dm. 

Napełniono je do połowy, więc woda sięga na wysokość 3 dm. 
Obliczamy ile wynosi objętość wody nalanej do akwarium. 
`V_1=15 \ "dm"*8 \ "dm"*3 \ "dm"=360 \ "dm"^3`  

Pewna ilość wody wyparowała. Pozostała w akwarium woda sięga na wysokość 2,8 dm. 
Obliczamy ile wynosi objętość wody pozostałej w akwarium. 
`V_2=15 \ "dm"*8 \ "dm"*2,8 \ "dm"=336 \ "dm"^3` 

Obliczamy ile wody wyparowało. 
W tym celu od objętości wody, która była na początku w akwarium odejmujemy objętość wody, która pozostała po odparowaniu. 
`V=V_1-V_2=360 \ "dm"^3-336 \ "dm"^3=24 \ "dm"^3=24 \ "l"`  
1 l = 1 dm3.


Odpowiedź:

Z akwarium wyparowało 24 l wody. 

 

Można to zadanie rozwiązać szybciej.
Woda w akwarium sięgała na wysokość 3 dm. Po odparowaniu sięga ona na wysokość 2,8 dm. 
Oznacza to, że wysokość wody zmiejszyła się o:
`3 \ "dm"-2,8 \ "dm"=0,2 \ "dm"` 

Obliczamy więc objętość wody, która wyprowała. 
`V_w=15 \ "dm"*8 \ "dm"*0,2 \ "dm"=24 \ "dm"^3=24 \ "l"`  

DYSKUSJA
Informacje
Matematyka na czasie! 1
Autorzy: Jerzy Janowicz
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Wzajemne położenie prostych

Dwie proste mogą się przecinać w punkcie, mogą być do siebie prostopadłe lub równoległe.

 1. Proste przecinające się w punkcie P – proste mające jeden punkt wspólny.

  prosteprzecinajace
   
 2. Proste prostopadłe – to proste przecinające się pod kątem prostym.

  Jeśli proste a i b są prostopadłe (inaczej mówiąc prosta a jest prostopadła do prostej b), zapisujemy to symbolicznie w następujący sposób: $$a⊥b$$. Dwie proste prostopadłe tworzą cztery kąty proste

  prostekatprosty
   
 3. Proste równoległe – to proste nie mające punktów wspólnych lub pokrywające się.

  Jeżeli proste a i b są równoległe (inaczej mówiąc prosta a jest równoległa do prostej b), to zapisujemy to symbolicznie w następujący sposób: $$a∥b$$.
   

  proste-rownlegle
Prostokąt

Prostokąt to czworokąt, którego wszystkie kąty wewnętrzne są kątami prostymi.

Sąsiednimi bokami nazywamy te boki, które mają wspólny wierzchołek. W prostokącie każde dwa sąsiednie boki są prostopadłe.

Przeciwległymi bokami nazywamy te boki, które nie mają punktów wspólnych. W prostokącie przeciwległe boki są równoległe oraz mają równą długość.

Odcinki, które łączą dwa przeciwległe wierzchołki (czyli wierzchołki nie należące do jednego boku) nazywamy przekątnymi. Przekątne prostokąta mają równe długości oraz przecinają się w punkcie, który jest środkiem każdej przekątnej, to znaczy punkt ten dzieli przekątne na połowy.

Wymiarami prostokąta nazywamy długości dwóch sąsiednich boków. Jeden bok nazywamy długością, a drugi szerokością prostokąta.
 

prostokat
Zobacz także
Udostępnij zadanie