Matematyka

Akwarium ma wymiary dna ... 5.0 gwiazdek na podstawie 5 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 1 Klasa
  3. Matematyka

Wymiary dna akwarium to 15 dm x 8 dm. 
Wysokość akwarium wynosi 6 dm. 

Napełniono je do połowy, więc woda sięga na wysokość 3 dm. 
Obliczamy ile wynosi objętość wody nalanej do akwarium. 
  

Pewna ilość wody wyparowała. Pozostała w akwarium woda sięga na wysokość 2,8 dm. 
Obliczamy ile wynosi objętość wody pozostałej w akwarium. 
 

Obliczamy ile wody wyparowało. 
W tym celu od objętości wody, która była na początku w akwarium odejmujemy objętość wody, która pozostała po odparowaniu. 
  
1 l = 1 dm3.


Odpowiedź:

Z akwarium wyparowało 24 l wody. 

 

Można to zadanie rozwiązać szybciej.
Woda w akwarium sięgała na wysokość 3 dm. Po odparowaniu sięga ona na wysokość 2,8 dm. 
Oznacza to, że wysokość wody zmiejszyła się o:
 

Obliczamy więc objętość wody, która wyprowała. 
  

DYSKUSJA
klasa:
Informacje
Autorzy: Jerzy Janowicz
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile

Nauczyciel

Wiedza
Prostopadłościan i sześcian

Prostopadłościan to figura przestrzenna, której kształt przypomina pudełko lub akwarium.

Prostopadłościan

  • Każda ściana prostopadłościanu jest prostokątem.

  • Każdy prostopadłościan ma 6 ścian, 8 wierzchołków i 12 krawędzi.

  • Dwie ściany mające wspólną krawędź nazywamy prostopadłymi.

  • Dwie ściany, które nie mają wspólnej krawędzi, nazywamy równoległymi.

  • Każda ściana jest prostopadła do czterech ścian oraz równoległa do jednej ściany.


Z każdego wierzchołka wychodzą trzy krawędzie – jedną nazywamy długością, drugą – szerokością, trzecią – wysokością prostopadłościanu i oznaczamy je odpowiednio literami a, b, c.

Długości tych krawędzi nazywamy wymiarami prostopadłościanu.

a – długość prostopadłościanu, b – szerokość prostopadłościanu, c - wysokość prostopadłościanu.


Prostopadłościan, którego wszystkie ściany są jednakowymi kwadratami nazywamy sześcianem.

Wszystkie krawędzie sześcianu mają jednakową długość.

kwadrat

a - długość krawędzi sześcianu

Oś liczbowa

Oś liczbowa to prosta, na której każdemu punktowi jest przypisana dana wartość liczbowa, zwana jego współrzędną.

Przykład:

osie liczbowe

Odcinek jednostkowy na tej osi to część prostej między -1 i 0.

Po prawej stronie od 0 znajduje się zbiór liczb nieujemnych, a po lewej zbiór liczb niedodatnich. Grot strzałki wskazuje, że w prawą stronę rosną wartości współrzędnych. Oznacza to, że wśród wybranych dwóch współrzędnych większą wartość ma ta, która leży po prawej stronie (względem drugiej współrzędnej).

Zobacz także
Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom