Matematyka

Pan Grzegorz mieszka we Wrocławiu. ... 4.5 gwiazdek na podstawie 6 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 1 Klasa
 3. Matematyka

Trasę można zaplanować na 6 następujących sposobów:
1) Wrocław -> Warszawa -> Poznań -> Łódź -> Wrocław
2) Wrocław -> Warszawa -> Łódź -> Poznań -> Wrocław
3) Wrocław -> Poznań -> Warszawa -> Łódź -> Wrocław
4) Wrocław -> Poznań -> Łódź -> Warszawa -> Wrocław
5) Wrocław -> Łódź -> Warszawa -> Poznań -> Wrocław
6) Wrocław -> Łódź -> Poznań -> Warszawa -> Wrocław

Obliczamy długość każdej z tych tras aby dowiedzieć się, która z nich jest najkrótsza. 
`1) \ 379+305+285+238=1207`  

`2) \ 379+141+285+164=969`

`3) \ 164+305+141+238=848`

`4) \ 164+285+141+379=969`

`5) \ 238+141+305+164=848`

`6) \ 238+285+305+379=1207`

Najkrótszą długość mają trasy:
3) Wrocław -> Poznań -> Warszawa -> Łódź -> Wrocław
oraz
5) Wrocław -> Łódź -> Warszawa -> Poznań -> Wrocław. 


Odpowiedź:
Aby trasa całej podróży była jak najkrótsza pan Grzegorz powinien odwiedzać miast w kolejności:
Wrocław -> Poznań -> Warszawa -> Łódź -> Wrocław lub Wrocław -> Łódź -> Warszawa -> Poznań -> Wrocław. 

DYSKUSJA
Informacje
Matematyka na czasie! 1
Autorzy: Jerzy Janowicz
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Przeliczanie jednostek – centymetry na metry i kilometry

W praktyce ważna jest umiejętność przeliczania 1 cm na planie lub mapie na ilość metrów lub kilometrów w terenie.

 • 1 m = 100 cm
 • 1 cm = 0,01 m
 • 1 km = 1000 m = 100000 cm
 • 1 m = 0,001 km
 • 1 cm = 0,00001 km

Przykłady na przeliczanie skali mapy:

 • skala 1:2000 mówi nam, że 1 cm na mapie to 2000 cm w rzeczywistości, czyli 20 m policzmy: 2000 cm = 2000•0,01= 20 m
 • skala 1:30000 mówi nam, że 1 cm na mapie to 30000 cm w rzeczywistości, czyli 300 m policzmy: 30000 cm = 30000•0,01= 300 m
 • skala 1:500000 mówi nam, że 1 cm na mapie to 500000 cm w rzeczywistości, czyli 5 km policzmy: 500000 cm = 500000•0,00001= 5 km
 • skala 1:1000000 mówi nam, że 1 cm na mapie to 1000000 cm w rzeczywistości, czyli 10 km policzmy: 1000000 cm = 1000000•0,00001= 10 km
Wyrażenie dwumianowane

Wyrażenia dwumianowe to wyrażenia, w których występują dwie jednostki tego samego typu.

Przykłady: 5 zł 30 gr, 2 m 54 cm, 4 kg 20 dag.

Wyrażenia dwumianowe możemy zapisać w postaci ułamka dziesiętnego.

Przykład: 3 m 57 cm = 3,57 cm , bo 57 cm to 0,57 m.

Jednostki:

 • 1 cm = 10 mm; 1 mm = 0,1 cm
 • 1 dm = 10 cm; 1 cm = 0,1 dm
 • 1 m = 100 cm; 1 cm = 0,01 m
 • 1 m = 10 dm; 1 dm = 0,1 m
 • 1 km = 1000 m; 1 m = 0,001 km
 • 1 zł = 100 gr; 1 gr = 0,01 zł
 • 1 kg = 100 dag; 1 dag = 0,01 kg
 • 1 dag = 10 g; 1 g = 0,1 dag
 • 1 kg = 1000 g; 1 g = 0,001 kg
 • 1 t = 1000 kg; 1 kg = 0,001 t

Przykłady zamiany jednostek:

 • 10 zł 80 gr = 1000 gr + 80 gr = 1080 gr
 • 16 gr = 16•0,01zł = 0,16 zł
 • 1 zł 52 gr = 1,52 zł
 • 329 gr = 329•0,01zł = 3,29 zł
 • 15 kg 60 dag = 1500dag + 60dag = 1560 dag
 • 23 dag = 23•0,01kg = 0,23 kg
 • 5 kg 62 dag = 5,62 kg
 • 8 km 132 m = 8000 m+132 m = 8132 m
 • 23 cm 3 mm = 230 mm + 3 mm = 233 mm
 • 39 cm = 39•0,01m = 0,39 m
Zobacz także
Udostępnij zadanie