Matematyka

Autorzy:Jerzy Janowicz

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2015

Oceń prawdziwość podanych zdań. ... 4.6 gwiazdek na podstawie 5 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 1 Klasa
  3. Matematyka

Liczbę parzystą można zapisać w postaci 2k, gdzie k jest liczbą całkowitą. 
Liczbę podzielną przez 8 można zapisać w postaci 8l, gdzie l jest liczbą całkowitą. 

Sześcian (trzecia potęga) liczby parzystej to:
`(2k)^3=8k^3` 

Sześcian liczby parzystej ma postać 8k3, gdzie k3 jest liczbą całkowitą, bo jest sześcianem liczby całkowitej. 

Oznacza to, że sześcian liczby parzystej jest liczbą podzielną przez 8. 

Sześcian liczby parzystej jest ... - P (prawda)

 

Liczbę podzielną przez 3 można zapisać w postaci 3k, gdzie k jest liczbą całkowitą.
Liczbę podzielną przez 9 można zapisać w postaci 9l, gdzie l jest liczbą całkowitą.  

Kwadrat (druga potęga) liczby podzielnej przez 3 to:
`(3k)^2=9k^2` 

Kwadrat liczby podzielnej przez 3 ma postać 9k2, gdzie k2 jest liczbą całkowitą gdyż jest kwadratem liczby całkowitej. 

 

Oznacza to, że kwadrat liczby podzielnej przez 3 jest podzielny przez 9. 

Kwadrat liczby podzielnej przez 3 jest podzielny przez ... - P (prawda)