Matematyka

Autorzy:Jerzy Janowicz

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2015

Oceń prawdziwość podanych ... 4.29 gwiazdek na podstawie 7 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 1 Klasa
  3. Matematyka

Suma dziewięciu liczb ujemnych i jednej ... - P (prawda)

Jeżeli liczba dodatnia będzie większa od wartości bezwzględnej z sumy liczb ujemnych, to w wyniku otrzymamy liczbę dodatnią, np.:
-> suma dziewięciu dowolnych liczb ujemnych to: -1+(-2)+(-3)+(-1)+(-4)+(-5)+(-3)+(-1)+(-2)=-22 
-> liczba dodatnia musi być więc większa od |-22|=22, czyli może to być liczba 23, 24, 25 itd. 


Iloczyn dziewięciu liczb ujemnych i jednej ... - F (fałsz)

Iloczyn nieparzystej ilości liczb ujemnych jest ujemny, zatem iloczyn dziewięciu liczb ujemnych jest liczbą ujemną. 
Mnożąc iloczyn, który jest ujemny razy liczbę dodatnią otrzymamy liczbę ujemną.