Matematyka

MATeMAtyka 1. Zakres podstawowy i rozszerzony (Podręcznik, Nowa Era)

Rozwiąż równanie 4.56 gwiazdek na podstawie 9 opinii
 1. Liceum
 2. 1 Klasa
 3. Matematyka

Rozwiąż równanie

1
 Zadanie

`a)`

`|7x-3|=2`

`7x-3=2\ \ \ |+3\ \ \ \ \ \ \ "lub"\ \ \ \ \ \ \ 7x-3=-2\ \ \ |+3`

`7x=5\ \ \ |:7\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ "lub"\ \ \ \ \ \ \ 7x=1\ \ \ |:7`

`x=5/7\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ "lub"\ \ \ \ \ \ \ x=1/7`

 

 

 

`b)`

`|9x+5|=4`

`9x+5=4\ \ \ |-5\ \ \ \ \ \ \ "lub"\ \ \ \ \ \ \ 9x+5=-4\ \ \ |-5`

`9x=-1\ \ :9 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ "lub"\ \ \ \ \ \ \ 9x=-9\ \ \ |:9`

`x=-1/9\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ "lub"\ \ \ \ \ \ \ x=-1`

 

 

 

`c)`

`|2/3x+4|=6`

`2/3x+4=6 \ \ |-4\ \ \ \ \ \ \ "lub"\ \ \ \ \ \ \ 2/3x+4=-6\ \ \ |-4`

`2/3x=2\ \ |*3/2 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ "lub"\ \ \ \ \ \ \ 2/3x=-10\ \ \ |*3/2`

`x=3\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ "lub"\ \ \ \ \ \ \ x=-15`

 

 

 

`d)`

`|6-7/5x|=1`

`6-7/5x=1\ \ \ |-6\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ "lub"\ \ \ \ \ \ \ 6-7/5x=-1\ \ \ |-6`

`-7/5x=-5\ \ \ |*(-5/7)\ \ \ \ \ \ \ \ "lub"\ \ \ \ \ \ \ -7/5x=-7\ \ \ |*(-5/7)`

`x=25/7\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ "lub"\ \ \ \ \ \ \ x=5`

 

         

 

    

 

DYSKUSJA
Informacje
MATeMAtyka 1. Zakres podstawowy i rozszerzony
Autorzy: Wojciech Babiański, Lech Chańko, Dorota Ponczek
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Ułamki właściwe i niewłaściwe
 1. Ułamek właściwy – ułamek, którego licznik jest mniejszy od mianownika. Ułamek właściwy ma zawsze wartość mniejszą od 1.
  Przykłady: $$3/8$$, $${23}/{36}$$, $$1/4$$, $$0/5$$.
   

 2. Ułamek niewłaściwy – ułamek, którego mianownik jest równy lub mniejszy od licznika. Ułamek niewłaściwy ma zawsze wartość większą od 1.
  Przykłady: $${15}/7$$, $$3/1$$, $${129}/5$$, $${10}/5$$.
   

Pole prostokąta

Liczbę kwadratów jednostkowych potrzebnych do wypełnienia danego prostokąta nazywamy polem prostokąta.


Prostokąt o bokach długości a i b ma pole równe: $$P = a•b$$.

pole prostokąta

W szczególności: pole kwadratu o boku długości a możemy policzyć ze wzoru: $$P=a•a=a^2$$.

  Zapamiętaj

Przed policzeniem pola prostokąta pamiętaj, aby sprawdzić, czy boki prostokąta są wyrażone w takich samych jednostkach.

Przykład:

 • Oblicz pole prostokąta o bokach długości 2 cm i 4 cm.

  $$ P=2 cm•4 cm=8 cm^2 $$
  Pole tego prostokąta jest równe 8 $$cm^2$$.

Zobacz także
Udostępnij zadanie