Matematyka

Oblicz 4.5 gwiazdek na podstawie 6 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Matematyka

`a)\(5-sqrt7)(5+sqrt7)=5^2-sqrt7^2=25-7=18` 

`b)\ (sqrt5+1)(1-sqrt5)=(1+sqrt5)(1-sqrt5)=1^2-sqrt5^2=1-5=-4` 

`c)\ (1/3+sqrt6/2)(1/3-sqrt6/2)=(1/3)^2-(sqrt6/2)^2=1/9-6/4=1/9-3/2=2/18-27/18=-25/18=-1 7/18` `d)\ (2sqrt2-3)(3+2sqrt2)=(2sqrt2-3)(2sqrt2+3)=(2sqrt2)^2-3^2=4*2-9=-1` 

`e)\ (sqrt2-sqrt3)(sqrt2+sqrt3)=sqrt2^2-sqrt3^2=2-3=-1` 

`f)\ (sqrt5+sqrt2/2)(sqrt5-sqrt2/2)=sqrt5^2-(sqrt2/2)^2=5-2/4=5-1/2=4 1/2`   

DYSKUSJA
Informacje
MATeMAtyka 1. Zakres podstawowy i rozszerzony
Autorzy: Wojciech Babiański, Lech Chańko, Dorota Ponczek
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Wyłączenie całości z ułamka niewłaściwego

Jeśli ułamek jest niewłaściwy (czyli jego mianownik jest równy lub mniejszy od licznika) to możemy wyłączyć z niego całość, tzn. dzielimy (być może zresztą) licznik przez mianownik (tzn. sprawdzamy ile razy mianownik „zmieści się” z liczniku) i otrzymujemy w ten sposób liczbę naturalną, będącą całością (tzw. składnik całkowity) oraz resztę, która jest ułamkiem właściwym (tzw. składnik ułamkowy).

Przykład: $$9/4 = 2 1/4$$

Opis powyższego przykładu: Dzielimy 9 przez 4, czyli sprawdzamy ile razy 4 zmieści się w 9. Liczba 4 zmieści się 2 razy w liczbie 9, czyli otrzymujemy 2 i resztę 1 (bo $$2•4= 8$$, czyli do 9 brakuje 1, i ona jest naszą resztą).

Oś liczbowa

Oś liczbowa to prosta, na której każdemu punktowi jest przypisana dana wartość liczbowa, zwana jego współrzędną.

Przykład:

osie liczbowe

Odcinek jednostkowy na tej osi to część prostej między -1 i 0.

Po prawej stronie od 0 znajduje się zbiór liczb nieujemnych, a po lewej zbiór liczb niedodatnich. Grot strzałki wskazuje, że w prawą stronę rosną wartości współrzędnych. Oznacza to, że wśród wybranych dwóch współrzędnych większą wartość ma ta, która leży po prawej stronie (względem drugiej współrzędnej).

Zobacz także
Udostępnij zadanie