Matematyka

Autorzy:Wojciech Babiański, Lech Chańko, Dorota Ponczek

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2014

Wyznacz równanie prostej przechodzącej przez punkty P i Q 4.33 gwiazdek na podstawie 6 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Matematyka

Wyznacz równanie prostej przechodzącej przez punkty P i Q

3
 Zadanie
4
 Zadanie

5
 Zadanie

1
 Zadanie
2
 Zadanie
3
 Zadanie

`a)` 

Obliczamy współczynnik kierunkowy prostej y=ax+b:

`a=(9-5)/(-4-4)=4/(-8)=-1/2` 

Zatem na razie mamy równanie postaci: 

`y=-1/2x+b` 

Teraz do równania podstawiamy współrzędne jednego z punktów, powiedzmy punktu P:

`5=-1/2*4+b` 

`5=-2+b` 

`b=5+2=7`  

 

Ostatecznie mamy więc równanie prostej:

`ul(y=-1/2x+7)` 

 

 

 

`b)` 

`a=(-7-(-13))/(2-4)=(-7+13)/(-2)=6/(-2)=-3` 

Mamy równanie:

`y=-3x+b` 

Podstawiamy współrzędne punktu Q:

`-7=-3*(-2)+b` 

`-7=6+b` 

`b=-7-6=-13` 

 

`ul(y=-3x-13)` 

 

 

`c)` 

`a=(7/3-3)/(1-3)=(7/3-9/3)/(-2)=(-2/3)/(-2)=-2/3:(-2)=1/3` 

Mamy równanie:

`y=1/3x+b` 

Podstawiamy współrzędne punktu P:

`3=1/3*3+b` 

`3=1+b` 

`b=3-1=2` 

 

`ul(y=1/3x+2)`