Matematyka

MATeMAtyka 1. Zakres podstawowy i rozszerzony (Podręcznik, Nowa Era)

Sprawdź, czy punkt 4.6 gwiazdek na podstawie 5 opinii
 1. Liceum
 2. 1 Klasa
 3. Matematyka

Wiemy, że prosta y=ax+b przecina oś OY w punkcie o współrzędnych (0, b). 

 

`a)`

Prosta przecina oś OY w punkcie (0; -1), więc b=-1. Prosta ma więc wzór:

`y=ax-1`

Wartość współczynnika a obliczymy, podstawiając do powyższego wzoru współrzędne punktu P (wiemy, że punkt P należy do wykresu). 

`3=a*8-1\ \ \ |+1`

`4=8a\ \ \ |:8`

`a=4/8=1/2`

Prosta ma więc równanie: 

`y=1/2x-1`

 

Teraz wystarczy sprawdzić, czy współrzędne punktu Q spełniają to równanie: 

`9#=^?1/2*16-1`

`9#=^?8-1`

`9#=^?7`

Równość nie jest prawdziwa, więc punkt Q nie należy do tej prostej.

 

 

`b)`

Prosta przecina oś OY w punkcie (0; 3), więc b=3. Prosta ma więc wzór:

`y=ax+3`

Wartość współczynnika a obliczymy, podstawiając do powyższego wzoru współrzędne punktu P (wiemy, że punkt P należy do wykresu). 

`-9=a*(-6)+3\ \ \ |-3`

`-12=-6a\ \ \ |:(-6)`

`a=2`

 

Prosta ma więc równanie: 

`y=2x+3`

 

Teraz wystarczy sprawdzić, czy współrzędne punktu Q spełniają to równanie: 

`19#=^?2*7+3`

`19#=^?14+3`

`19#=^?17`

Równość nie jest prawdziwa, więc punkt Q nie należy do tej prostej.

 

 

 

`c)`

Prosta przecina oś OY w punkcie (0; 2), więc b=2. Prosta ma więc wzór:

`y=ax+2`

Wartość współczynnika a obliczymy, podstawiając do powyższego wzoru współrzędne punktu P (wiemy, że punkt P należy do wykresu). 

`-4=a*9+2\ \ \ |-2`

`-6=9a\ \ \ |:9`

`a=-6/9=-2/3`

 

Prosta ma więc równanie: 

`y=-2/3x+2`

 

 

Teraz wystarczy sprawdzić, czy współrzędne punktu Q spełniają to równanie: 

`-3 1/3#=^?-2/3*8+2`

`-3 1/3#=^?-16/3+2`

`-3 1/3#=^?-5 1/3+2`

`-3 1/3#=^?-3 1/3`

Równość jest prawdziwa, więc punkt Q należy do tej prostej.

DYSKUSJA
Informacje
MATeMAtyka 1. Zakres podstawowy i rozszerzony
Autorzy: Wojciech Babiański, Lech Chańko, Dorota Ponczek
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom
Wiedza
Porównywanie ułamków dziesiętnych

Aby ustalić, który z dwóch ułamków dziesiętnych jest większy, wystarczy porównać kolejno rzędy, zaczynając od najwyższego. Oznacza to, że porównujemy kolejno cyfry z których zbudowany jest ułamek dziesiętny, czyli zaczynamy od cyfr części całkowitej, a później przechodzimy to porównywania cyfr części dziesiętnych.

W praktyce porównywanie ułamków dziesiętnych odbywa się następująco:
 • Najpierw porównujemy części całkowite, jeżeli nie są równe, to mniejszy jest ułamek o mniejszej części całkowitej;

 • Jeżeli obie części całkowite są równe, to porównujemy ich części dziesiętne. Jeżeli części dziesiętne nie są równe, to mniejszy jest ułamek o mniejszej części dziesiętnej;

 • Gdy części dziesiętne są równe, to porównujemy ich części setne, tysięczne itd., aż do uzyskania odpowiedzi.

  Zapamiętaj

Gdy na końcu ułamka dziesiętnego dopisujemy lub pomijamy zero, to jego wartość się nie zmienia.

Przykłady:
$$0,34=0,340=0,3400=0,34000=...$$
$$0,5600=0,560=0,56$$

W związku z powyższą uwagą, jeżeli w czasie porównywania ułamków w którymś zabraknie cyfr po przecinku, to należy dopisać odpowiednią liczbę zer.
 

Przykład: Porównajmy ułamki 5,25 i 5,23.
Przed porównywaniem ułamków wygodnie jest zapisać porównywane liczby jedna pod drugą, ale tak by zgadzały się rzędy, czyli przecinek pod przecinkiem.

porownanie1
Widzimy, że w porównywanych ułamkach części jedności są takie same, części dziesiętne także są równe, natomiast w rzędzie części setnych 5>3, zatem ułamek 5,25 jest większy od 5,23. Zatem 5,25>5,23.

Przykład: Porównajmy ułamki 0,8 i 0,81.
Zapisujemy ułamki jeden pod drugim, tak aby zgadzały się rzędy, czyli przecinek pod przecinkiem. Ponadto dopisujemy 0 w ułamku 0,8.

porownanie2

Widzimy, że w porównywanych ułamkach części jedności są takie same, części dziesiętne także są równe, natomiast w rzędzie części setnych 0<1, zatem ułamek 0,81 jest większy od 0,8. Zatem 0,81>0,8.

Dodawanie i odejmowanie

Działania arytmetyczne to dwuargumentowe działania, które dwóm danym liczbom przyporządkowują trzecią liczbę, czyli tzw. wynik działania. Zaliczamy do nich dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie.

 1. Dodawanie to działanie przyporządkowujące dwóm liczbom a i b, liczbę c = a + b. Wynik dodawania nazywany jest sumą, a dodawane składnikami sumy.
   

  dodawanie liczb


  Składniki podczas dodawania można zamieniać miejscami, dlatego mówimy, że jest ono przemienne. Niekiedy łatwiej jest dodać dwa składniki, gdy skorzystamy z tej własności.
  Przykład: $$7 + 19 = 19 +7$$.

  Kiedy jednym ze składników sumy jest inna suma np. (4+8), to możemy zmienić położenie nawiasów (a nawet je pominąć), na przykład $$12 + (4 + 8) = (12 + 8) + 4 = 12 + 8 + 4$$
  Mówimy, że dodawanie jest łączne.

  Poniżej przedstawiamy przykład, gdy warto skorzystać z praw łączności i przemienności:
  $$12 + 3 + 11 + (7 + 8) + 9 = 12 + 8 +3 +7 + 11 + 9 = 20 + 10 + 20 = 50$$
   

 2. Odejmowanie
  Odjąć liczbę b od liczby a, tzn. znaleźć taką liczbę c, że a = b+ c.
  Przykład $$23 - 8 = 15$$, bo $$8 + 15 = 23$$.

  Odejmowane obiekty nazywane są odpowiednio odjemną i odjemnikiem, a wynik odejmowania różnicą.

  odejmowanie liczb

  Odejmowanie w przeciwieństwie do dodawania nie jest ani łączne, ani przemienne.
  np. $$15 - 7 ≠ 7 - 15$$ (gdzie symbol ≠ oznacza "nie równa się").
 
Zobacz także
Udostępnij zadanie