Matematyka

Autorzy:Zofia Bolałek, Adam Mysior, Małgorzata Dobrowolska, Stanisław Wojtan

Wydawnictwo:GWO

Rok wydania:2016

Oszacuj wynik... 4.63 gwiazdek na podstawie 8 opinii
  1. Szkoła podstawowa
  2. 5 Klasa
  3. Matematyka

`a)` 

`11,53+12,62+5,01~~11,5+13+5=29,5` 

`11,53+12,62+5,01 < 30` 

`b)`

`19,5+12-10,5~~31,5-10,5=21`

 

`19,5+12-10,5 > 20 `

`c)`

 

`17,31+13,12-14,81~~17+13-15=30-15=15` 

`" zaogrąglenia sumy byłu w górę więc suma jest większa od 30, więc róźnica będzie większa od 15"` 

`17,31+13,12-14,81 > 15` 

`d)` 

`0,95*2,45~~1*2,5=2,5` 

`0,95*2,45>1,5` 

`e)` 

`2,94:0,2~~3:0,2=30:2=15` 

`" zaokrąglenie w góre pierwszej liczby powoduje że iloraz będzie mniejszy od 15"` 

`2,94:0,2 < 15` 

f) 

 

`0,49:0,06=49:6~~50:5=10`

`0,49:0,06 > 7`