Matematyka

Rozwiąż nierówność i zaznacz 4.71 gwiazdek na podstawie 7 opinii
 1. Liceum
 2. 1 Klasa
 3. Matematyka

`a)`

`xsqrt2>sqrt2+x\ \ \ |-x`

`xsqrt2-x>sqrt2`

`x(sqrt2-1)>sqrt2\ \ \ \ |:(sqrt2-1)>0`

`x>sqrt2/(sqrt2-1)`

`x>sqrt2/(sqrt2-1)*(sqrt2+1)/(sqrt2+1)`

`x>(2+sqrt2)/(sqrt2^2-1^2)`

`x>(2+sqrt2)/(2-1)`

`x>2+sqrt2`

 

Aby zaznaczyć zbiór rozwiązań nierówności na osi liczbowej dokonamy szacowania:

`2+sqrt2~~2+1,41=3,41`

 

 

 

 

`b)`

`xsqrt2-3>sqrt2+x\ \ \ |-x`

`xsqrt2-x-3>sqrt2\ \ \ |+3`

`x(sqrt2-1)>sqrt2+3\ \ \ |:(sqrt2-1)>0`

`x>(sqrt2+3)/(sqrt2-1)`

`x>(sqrt2+3)/(sqrt2-1)`

`x>(sqrt2+3)/(sqrt2-1)*(sqrt2+1)/(sqrt2+1)`

`x>(2+sqrt2+3sqrt2+3)/(sqrt2^2-1^2)`

`x>(5+4sqrt2)/(2-1)`

`x>5+4sqrt2`

 

 

Aby zaznaczyć zbiór rozwiązań nierówności na osi liczbowej dokonamy szacowania:

`5+4sqrt2~~5+4*1,41=5+5,64=10,64`

 

 

 

`c)`

`x+3sqrt3<=xsqrt3+1\ \ \ \ |-xsqrt3`

`x-xsqrt3+3sqrt3<=1\ \ \ |-3sqrt3`

`x(1-sqrt3)<=1-3sqrt3\ \ \ \ |:(1-sqrt3)<0`

`x>=(1-3sqrt3)/(1-sqrt3)`

`x>=(1-3sqrt3)/(1-sqrt3)*(1+sqrt3)/(1+sqrt3)`

`x>=(1+sqrt3-3sqrt3-3*3)/(1^2-sqrt3^2)`

`x>=(-8-2sqrt3)/(1-3)`

`x>=4+sqrt3`

 

Aby zaznaczyć zbiór rozwiązań nierówności na osi liczbowej dokonamy szacowania:

`4+sqrt3~~4+1,73=5,73`

 

 

`d)`

`2x+3<sqrt5*(x+1)`

`2x+3<sqrt5x+sqrt5\ \ \ \ |-sqrt5x`

`2x-sqrt5x+3<sqrt5\ \ \ |-3`

`x(2-sqrt5)<sqrt5-3\ \ \ \ |:(2-sqrt5)<0`

`x>(sqrt5-3)/(2-sqrt5)`

`x>(sqrt5-3)/(2-sqrt5)*(2+sqrt5)/(2+sqrt5)`

`x>(2sqrt5+5-6-3sqrt5)/(2^2-sqrt5^2)`

`x>(-sqrt5-1)/(4-5)`

`x>sqrt5+1`

 

Aby zaznaczyć zbiór rozwiązań nierówności na osi liczbowej dokonamy szacowania:

`sqrt5+1~~2,24+1=3,24`

DYSKUSJA
Informacje
Prosto do matury 1. Zakres podstawowy
Autorzy: Maciej Antek, Krzysztof Belka, Piotr Grabowski
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Cechy podzielności liczb

Cechy podzielności liczb ułatwiają znalezienie dzielników, zwłaszcza dużych liczb. Sprowadzają one rozwiązanie problemu podzielności liczb do prostych działań na niewielkich liczbach.

 1. Podzielność liczby przez 2

  Liczba jest podzielna przez 2, gdy jej ostatnią cyfrą jest 0, 2, 4, 6 lub 8.

  Przykład:

  • 1896319128 → liczba jest podzielna przez 2, ponieważ ostatnią cyfrą jest 8.
    
 2. Podzielność liczby przez 3

  Liczba jest podzielna przez 3, gdy suma jej cyfr dzieli się przez 3.

  Przykład:

  • 7981272 → liczba jest podzielna przez 3, ponieważ suma jej cyfr (7+9+8+1+2+7+2=36) dzieli się przez 3.
    
 3. Podzielność liczby przez 4

  Liczba jest podzielna przez 4, gdy jej dwie ostatnie cyfry tworzą liczbę podzielną przez 4.

  Przykład:

  • 21470092816 → liczba jest podzielna przez 4, ponieważ jej dwie ostatnie cyfry tworzą liczbę 16, a liczba 16 jest podzielna przez 4.
    
 4. Podzielność liczby przez 5

  Liczba jest podzielna przez 5, gdy jej ostatnią cyfrą jest 0 lub 5.

  Przykład:

  • 182947218415 → liczba jest podzielna przez 5, ponieważ jej ostatnią cyfrą jest 5.
    
 5. Podzielność liczby przez 6

  Liczba jest podzielna przez 6, gdy jednocześnie dzieli się przez 2 i 3.

  Przykład:

  • 1248 → liczba jest podzielna przez 6, ponieważ dzieli się przez 2 (jej ostatnią cyfrą jest 8), a także dzieli się przez 3 (suma jej cyfr 1+2+4+8=15 jest liczbą podzielną przez 3).
    
 6. Podzielność liczby przez 9

  Liczba jest podzielna przez 9 , gdy suma jej cyfr jest podzielna przez 9.

  Przykład:

  • 1890351 -> liczba jest podzielna przez 9, ponieważ suma jej cyfr (1+8+9+0+3+5+1=27) jest podzielna przez 9.
    
 7. Podzielność liczby przez 10

  Liczba jest podzielna przez 10, gdy jej ostatnią cyfra jest 0.

  Przykład:

  • 1920481290 → liczba jest podzielna przez 10, ponieważ jej ostatnią cyfrą jest 0.
    
 8. Podzielność liczby przez 25

  Liczba jest podzielna przez 25, gdy dwie ostatnie cyfry tworzą liczbę podzielną przez 25.

  Przykład:

  • 4675 → liczba podzielna przez 25, ponieważ jej dwie ostatnie cyfry tworzą liczbę 75, a 75 jest podzielne przez 25
    
 9. Podzielność liczby przez 100

  Liczba jest podzielna przez 100, gdy jej dwie ostatnie cyfry to zera.

  Przykład:

  • 12491848100 → liczba jest podzielna przez 100, ponieważ jej dwie ostatnie cyfry to zera.
Kolejność wykonywania działań

Przy rozwiązywaniu bardziej skomplikowanego działania, najważniejsze jest zachowanie kolejności wykonywania działań.

Kolejność wykonywania działań:

 1. Wykonywanie działań w nawiasach;

 2. Potęgowanie i pierwiastkowanie;

 3. Mnożenie i dzielenie (jeżeli w działaniu występuje dzielenie lub zarówno mnożenie, jak i dzielenie, to działania wykonujemy w kolejności w jakiej są zapisane od lewej do prawej strony).
  Przykład: $$16÷2•5=8•5=40$$;

 4. Dodawanie i odejmowanie (jeżeli w działaniu występuje odejmowanie lub zarówno dodawanie, jak i odejmowanie, to działania wykonujemy w kolejności w jakiej są zapisane od lewej strony do prawej).
  Przykład: $$24 - 6 +2 = 18 + 2 = 20$$.

Przykład:

$$(45-9•3)-4=(45-27)-4=18-4=14 $$
 
Zobacz także
Udostępnij zadanie