Matematyka

Autorzy:Maciej Antek, Krzysztof Belka, Piotr Grabowski

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2015

Trzy proste przecinają się w jednym punkcie 4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Matematyka

Trzy proste przecinają się w jednym punkcie

1.1.
 Zadanie

1.2.
 Zadanie
1.3.
 Zadanie
1.4.
 Zadanie
1.5.
 Zadanie

Kąty oznaczone numerami 1 i 4 są kątami wierzchołkowymi, mają więc jednakowe miary. Wiemy jednak, że kąt 4 ma taką miarę, jak kąt 2, więc kąt 1 ma taką miarę, jak kąt 2. 

Suma miar kątów 1, 3 i 4 jest więc taka sama, jak suma miar kątów 2, 3, 4, a twe kąty tworzą kąt półpełny, więc prawidłowa jest odpowiedź B.