Matematyka

Matematyka 5. Ćwiczenia podstawowe (Zeszyt ćwiczeń, GWO)

Oblicz: 4.4 gwiazdek na podstawie 5 opinii
 1. Szkoła podstawowa
 2. 5 Klasa
 3. Matematyka

Aby dodać ułamki o takich samych mianonikach, dodajemy liczniki, a mianownik pozostawiamy bez zmian.

Jeżeli dodając ułamki otrzymamy ułamek niewłaściwy (licznik jest większy lub równy mianownikowi), to musimy wyłączyć z ułamka całość.

Aby wyłączyć z ułamka niewłaściwego całość wykonujemy dzielenie z resztą. Resztę zapisujemy w liczniku, mianownik pozostaje taki sam, jak mianownik ułamka niewłaściwego.

 

`"a)"\ 2/5+5/7=7/7=1`

`\ \ \ 2/4+3/4=5/4=1 1/4`

       (5:4=1 r 1)

`\ \ \ 4/5+3/5=7/5=1 2/5`

      (7:5=1 r 2)

 

`"b)"\ 1 5/9+4/9=1 9/9=2`

`\ \ \ 7/10+3 5/10=3 12/10 = 4 2/10`

      (12:10=1 r 2;  z ułamka niewłaściwego otrzymaliśmy jedną całość, dodajemy tą całość, do całości, które już mamy, czyli do 3,

       dlatego w końcowym wyniku mamy 4 całości)

`\ \ \ 1 4/5+3/5=1 7/5=2 2/5`

      (7:5=1 r 2;  z ułamka niewłaściwego otrzymaliśmy jedną całość, dodajemy tą całość, do całości, które już mamy, czyli do 1,

      dlatego w końcowym wyniku mamy 2 całości)

DYSKUSJA
Informacje
Matematyka 5. Ćwiczenia podstawowe
Autorzy: Mariola Tokarska, Agnieszka Orzeszek, Piotr Zarzycki
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Pole powierzchni prostopadłościanu

Pole powierzchni prostopadłościanu to suma pól wszystkich jego ścian.

$$P_p$$ -> pole powierzchni

Pole powierzchni prostopadłościanu
 

Każdy prostopadłościan ma 3 pary takich samych ścian.

Pole powierzchni oblicza się z poniższego wzoru, gdzie $$P_1$$, $$P_2$$ i $$P_3$$ to pola ścian prostopadłościanu.

$$P_p=2•P_1+2•P_2+2•P_3$$

Wzór na pole powierzchni prostopadłościanu możemy zapisać w następującej postaci:
$$P_p = 2•a•b + 2•b•c + 2•a•c$$ (a,b,c - wymiary prostopadłościanu)
 

  Zapamiętaj

Sześcian ma sześć jednakowych ścian, więc pole jego powierzchni oblicza się ze wzoru: $$P_p=6•P$$, gdzie P oznacza pole jednej ściany tego sześcianu. Natomiast wzór na pole powierzchni sześcianu możemy zapisać w następującej postaci: $$P_p = 6•a•a = 6•a^2$$ (a - bok sześcianu).

Kąty

Kąt to część płaszczyzny ograniczona dwiema półprostymi o wspólnym początku, wraz z tymi półprostymi.

Półproste nazywamy ramionami kąta, a ich początek – wierzchołkiem kąta.

kat-glowne
 


Rodzaje kątów:

 1. Kąt prosty – kąt, którego ramiona są do siebie prostopadłe – jego miara stopniowa to 90°.

  kąt prosty
 2. Kąt półpełny – kąt, którego ramiona tworzą prostą – jego miara stopniowa to 180°.
   

  kąt pólpelny
   
 3. Kąt ostry – kąt mniejszy od kąta prostego – jego miara stopniowa jest mniejsza od 90°.
   

  kąt ostry
   
 4. Kąt rozwarty - kąt większy od kąta prostego i mniejszy od kąta półpełnego – jego miara stopniowa jest większa od 90o i mniejsza od 180°.

  kąt rozwarty
 5. Kąt pełny – kąt, którego ramiona pokrywają się, inaczej mówiąc jedno ramię tego kąta po wykonaniu całego obrotu dookoła punktu O pokryje się z drugim ramieniem – jego miara stopniowa to 360°.
   

  kat-pelny
   
 6. Kąt zerowy – kąt o pokrywających się ramionach i pustym wnętrzu – jego miara stopniowa to 0°.

  kat-zerowy
 
Zobacz także
Udostępnij zadanie