Matematyka

Matematyka 5. Ćwiczenia podstawowe (Zeszyt ćwiczeń, GWO)

Oddziel pionowymi kreskami po ... 4.6 gwiazdek na podstawie 5 opinii
 1. Szkoła podstawowa
 2. 5 Klasa
 3. Matematyka

Oddziel pionowymi kreskami po ...

1
 Zadanie
2
 Zadanie
3
 Zadanie

4
 Zadanie

`"a)"\ 17|984\ -\ "siedemnaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt cztery"`

`"b)"\ 315|600\ -\ "trzysta piętnaście tysiecy sześćset"`

`"c)"\ 420|050\ -\ "czterysta dwadzieścia tysięcy pięćdziesiąt"`

`"d)"\ 20|800|301\ -\ "dwadzieścia milionów osiemset tysięcy trzysta jeden"`

DYSKUSJA
Informacje
Matematyka 5. Ćwiczenia podstawowe
Autorzy: Mariola Tokarska, Agnieszka Orzeszek, Piotr Zarzycki
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Oś liczbowa

Oś liczbowa to prosta, na której każdemu punktowi jest przypisana dana wartość liczbowa, zwana jego współrzędną.

Przykład:

osie liczbowe

Odcinek jednostkowy na tej osi to część prostej między -1 i 0.

Po prawej stronie od 0 znajduje się zbiór liczb nieujemnych, a po lewej zbiór liczb niedodatnich. Grot strzałki wskazuje, że w prawą stronę rosną wartości współrzędnych. Oznacza to, że wśród wybranych dwóch współrzędnych większą wartość ma ta, która leży po prawej stronie (względem drugiej współrzędnej).

Wzajemne położenie odcinków

Dwa odcinki mogą być względem siebie prostopadłe lub równoległe.

 1. Odcinki prostopadłe – odcinki zawarte w prostych prostopadłych – symboliczny zapis $$AB⊥CD$$.

  odcinkiprostopadle
   
 2. Odcinki równoległe – odcinki zawarte w prostych równoległych – symboliczny zapis $$AB∥CD$$.

  odicnkirownolegle
 
Zobacz także
Udostępnij zadanie