Matematyka

Matematyka 5. Ćwiczenia podstawowe (Zeszyt ćwiczeń, GWO)

Wykonaj dzielenie z resztą ... 4.8 gwiazdek na podstawie 5 opinii
 1. Szkoła podstawowa
 2. 5 Klasa
 3. Matematyka

Wykonaj dzielenie z resztą ...

1
 Zadanie

2
 Zadanie

3
 Zadanie
4
 Zadanie

Dzielnikiem danej liczby, jest liczba, która dzieli daną liczbę bez reszty.

 

`"a)"\ 14:7=2\ "r"\ 0 ` 

Liczba 7 JEST dzielnikiem liczby 14.

`14:5=2\ "r"\ 4`

Liczna 5 NIE JEST dzielnikiem liczby 14.

`ul(ul(\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ))`

`"b)"\ 20:6=3\ "r"\ 2`

Liczba 6 NIE JEST dzielnikiem liczby 20.

`20:4=5\ "r"\ 0`

Liczna 4 JEST dzielnikiem liczby 20.

`ul(ul(\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ))`

`"c)"\ 15:10=1\ "r"\ 5`

Liczba 10 NIE JEST dzielnikiem liczby 15.

`15:3=5\ "r"\ 0`

Liczna 3 JEST dzielnikiem liczby 15.

DYSKUSJA
Informacje
Matematyka 5. Ćwiczenia podstawowe
Autorzy: Mariola Tokarska, Agnieszka Orzeszek, Piotr Zarzycki
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Wzajemne położenie prostych

Dwie proste mogą się przecinać w punkcie, mogą być do siebie prostopadłe lub równoległe.

 1. Proste przecinające się w punkcie P – proste mające jeden punkt wspólny.

  prosteprzecinajace
   
 2. Proste prostopadłe – to proste przecinające się pod kątem prostym.

  Jeśli proste a i b są prostopadłe (inaczej mówiąc prosta a jest prostopadła do prostej b), zapisujemy to symbolicznie w następujący sposób: $$a⊥b$$. Dwie proste prostopadłe tworzą cztery kąty proste

  prostekatprosty
   
 3. Proste równoległe – to proste nie mające punktów wspólnych lub pokrywające się.

  Jeżeli proste a i b są równoległe (inaczej mówiąc prosta a jest równoległa do prostej b), to zapisujemy to symbolicznie w następujący sposób: $$a∥b$$.
   

  proste-rownlegle
Liczby mieszane i ich zamiana na ułamek niewłaściwy
ulamek

Liczba mieszana jest to suma dwóch składników, z których jeden jest liczbą naturalną (składnik całkowity), a drugi ułamkiem zwykłym właściwym (składnik ułamkowy).

$$4 1/9= 4 + 1/9 $$ ← liczbę mieszana zapisujemy bez użycia znaku dodawania +.

Zamiana liczby mieszanej na ułamek niewłaściwy

Licznik tego ułamka otrzymujemy w następujący sposób: mianownik składnika ułamkowego mnożymy przez składnik całkowity i do tego iloczynu dodajemy licznik składnika ułamkowego. Mianownik natomiast jest równy mianownikowi składnika ułamkowego.

Przykład:

$$3 1/4= {3•4+1}/4= {13}/4$$
 
Zobacz także
Udostępnij zadanie