Matematyka

Kasia zmierzyła kilka przedmiotów ... 4.67 gwiazdek na podstawie 6 opinii
  1. Szkoła podstawowa
  2. 5 Klasa
  3. Matematyka

Kasia zmierzyła kilka przedmiotów ...

1
 Zadanie

2
 Zadanie

3
 Zadanie
4
 Zadanie
5
 Zadanie

Długość kredki:

`11\ "cm"\ 5\ "mm"` 

Chcemy otrzymać wynik w mm, więc zamieniamy cm na mm. Liczbę podaną w cm mnożymy przez 10 (bo 1 cm = 10 mm).

`11\ "cm"=110\ "mm"` 

`11\ "cm"\ 5\ "mm"=110\ "mm"+\ 5\ "mm"=115\ "mm"` 

`ul(ul(\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ))` 

Szerokość okna:

`1\ "m"\ 60\ "cm"` 

Wynik mamy otrzymać w cm. Musimy zamienic m na cm, w tym celu mnożymy liczbę podaną w m przez 100 (bo 1 m = 100 cm).

`1\ "m" = 100\ "cm"` 

`1\ "m" \ 60\ "cm"=100\ "cm"+\ 60\ "cm"=160\ "cm"` 

`ul(ul(\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ))`

Wysokość szafy:

`2\ "m" \ 15\ "cm"` 

Chcemy otrzymac wynik w cm. W tym celu liczbę podaną w m mnożymy przez 100 (bo 1 m = 100 cm).

`2\ "m"=200\ "cm"` ` `

`2\ "m"\ 15\ "cm"=200\ "cm"+\ 15\ "cm"=215\ "cm"` 

DYSKUSJA
Informacje
Matematyka 5. Ćwiczenia podstawowe
Autorzy: Mariola Tokarska, Agnieszka Orzeszek, Piotr Zarzycki
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Prostokąt

Prostokąt to czworokąt, którego wszystkie kąty wewnętrzne są kątami prostymi.

Sąsiednimi bokami nazywamy te boki, które mają wspólny wierzchołek. W prostokącie każde dwa sąsiednie boki są prostopadłe.

Przeciwległymi bokami nazywamy te boki, które nie mają punktów wspólnych. W prostokącie przeciwległe boki są równoległe oraz mają równą długość.

Odcinki, które łączą dwa przeciwległe wierzchołki (czyli wierzchołki nie należące do jednego boku) nazywamy przekątnymi. Przekątne prostokąta mają równe długości oraz przecinają się w punkcie, który jest środkiem każdej przekątnej, to znaczy punkt ten dzieli przekątne na połowy.

Wymiarami prostokąta nazywamy długości dwóch sąsiednich boków. Jeden bok nazywamy długością, a drugi szerokością prostokąta.
 

prostokat
Kwadrat

Kwadrat to prostokąt, który ma wszystkie boki jednakowej długości.

Przekątne kwadratu są prostopadłe, mają równą długość i wspólny środek. Przekątne tworzą z bokami kwadratu kąt 45°.

Długość jednego boku jest wymiarem kwadratu.

kwadrat
Zobacz także
Udostępnij zadanie