Klasa
5 szkoły podstawowej
Przedmiot
Matematyka
Wybierz książkę
Matematyka 5. Ćwiczenia podstawowe, Zeszyt ćwiczeń

Na rysunku jest prostopadłościan 

Wszystkie zdania są prawdziwe, zatem przy każdym należy wpisać "TAK".

W prostopadłościanie:

  • ściany boczne są prostopadłe do podstaw i odwrotnie (zatem ściana ABCD jest prostopadła do ściany BCGF)

Komentarze