Matematyka

Autorzy:Wojciech Babiański, Lech Chańko, Joanna Czarnowska

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2015

Wyznacz wzór funkcji, której wykresem jest 4.71 gwiazdek na podstawie 7 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Matematyka

Wyznacz wzór funkcji, której wykresem jest

8
 Zadanie
9
 Zadanie
10
 Zadanie

11
 Zadanie

12
 Zadanie
13
 Zadanie

`a)` 

Proste równoległe mają jednakowe współczynniki kierunkowe a. Szukana prosta ma więc wzór y=3x+b. Wartość współczynnika b obliczymy, podstawiając do wzoru współrzędne punktu P. 

`4=3*2+b` 

`4=6+b\ \ \ |-6` 

`b=-2` 

 

`ul(ul("wzór funkcji:"\ \ \ y=3x-2))` 

 

 

 

 

`b)` 

Szukana prosta ma wzór y=-2x+b. Wartość współczynnika b obliczymy, podstawiając do wzoru współrzędne punktu P. 

`-1=-2*3+b` 

`-1=-6+b\ \ \ |+6` 

`b=5` 

 

`ul(ul("wzór funkcji:"\ \ \ y=-2x+5))` 

 

 

 

 

`c)` 

Szukana prosta ma wzór y=3/4x+b. Wartość współczynnika b obliczymy, podstawiając do wzoru współrzędne punktu P. 

`2=3/4*(-4)+b` 

`2=-3+b\ \ \ |+3` 

`b=5` 

 

`ul(ul("wzór funkcji:"\ \ \ y=3/4x+5))` 

 

 

 

`d)` 

Szukana prosta ma wzór y=-0,8x+b. Wartość współczynnika b obliczymy, podstawiając do wzoru współzędne punktu P. 

`-2=-0,8*(-5)+b` 

`-2=4+b\ \ \ |-4` 

`b=-6` 

 

`ul(ul("wzór funkcji:"\ \ \ y=-0,8x-6))`