Klasa
5 szkoły podstawowej
Przedmiot
Matematyka
Wybierz książkę
Matematyka z plusem 5. Arytmetyka. Wersja B, Zeszyt ćwiczeń

a) Zauważmy, że w obu przypadkach odjemnik wynosi   . 

Musimy więc porównać odjemne. 

 

Odjemna liczby po lewej stronie jest większy od odjemnej po prawej stronie. 

Komentarze