Matematyka

Przyjmijmy, że bok kratki ... 4.5 gwiazdek na podstawie 8 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 2 Klasa
 3. Matematyka

Przyjmijmy, że bok kratki ...

1
 Zadanie
2
 Zadanie

3
 Zadanie

4
 Zadanie

a)

Rysunek I:

Obliczmy obwód okręgu o promieniu r1.

`L_1=2pi*15`

`L_1=30 pi`

Obliczmy obwód okręgu o promieniu r2.

`L_2=2pi*10`

`L_2=20 pi`

Figura składa się jeszcze z: jednego odcinka o długości 10 i jednego odcinka o długości 20.

Obliczmy długość narysowanych linii:

`30 pi+2*20 pi+20+10=30 pi+40 pi+30=70 pi+30`

`ul(\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ )`

Rysunek II:

Obliczmy obwód okręgu o promieniu r2.

`L_2=2pi*10`

`L_2=20 pi`

Obliczmy obwód okręgu o promieniu r3.

`L_3=2pi*25`

`L_3=50 pi`

Figura składa się jeszcze z: jednego odcinka o długości 20, czterech odcinków o długości 10 oraz dwóch odcinków o długości 40.

Obliczmy długość narysowanych linii:

`20 pi+50 pi+20+4*10+2*40=70pi+20+40+80=70 pi+140`

`ul(\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ )`

Rysunek III:

Obliczmy obwód okręgu o promieniu r2.

`L_2=2pi*10`

`L_2=20 pi`

Obliczmy obwód okręgu o promieniu r4.

`L_4=2pi*30`

`L_4=60 pi`

Figura składa się jeszcze z: dwóch odcinków o długości 20 oraz dwóch odcinków o długości 60.

Obliczmy długość narysowanych linii:

`2*20 pi+60 pi+2*20+2*60=40pi+60pi+40+120=100 pi+160`

`ul(\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ )`

b)

Rysunek I:

Obliczmy obwód okręgu o promieniu r1.

`L_1=2pi*20`

`L_1=40 pi`

Obliczmy obwód okręgu o promieniu r2.

`L_2=2pi*10`

`L_2=20 pi`

Figura składa się jeszcze z: jednego odcinka o długości 10 i jednego odcinka o długości 20.

Obliczmy długość narysowanych linii:

`40 pi+2*20 pi+20+10=40 pi+40 pi+30=80 pi+30`

`ul(\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ )`

Rysunek II:

Obliczmy obwód okręgu o promieniu r2.

`L_2=2pi*10`

`L_2=20 pi`

Obliczmy obwód okręgu o promieniu r3.

`L_3=2pi*5`

`L_3=10 pi`

Obliczmy obwód okręgu o promieniu r4.

`L_4=2pi*15`

`L_4=30 pi`

Figura składa się jeszcze z: dwóch odcinków o długości 10, czterech odcinków o długości 20 oraz trzech odcinków o długości 40.

Dodatkowo w jej skład wchodzi jeszcze półokrąg, którego długość promienia wynosi r2

Obliczmy długość narysowanych linii:

`20 pi+1/2*20 pi+2*10 pi+30pi+2*10+4*20+3*40=20pi+10pi+20pi+30pi+20+80+120=80pi+220`

`ul(\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ )`

Rysunek III:

Obliczmy obwód okręgu o promieniu r1.

`L_1=2pi*20`

`L_1=40 pi`

Obliczmy obwód okręgu o promieniu r2.

`L_2=2pi*10`

`L_2=20 pi`

Obliczmy obwód okręgu o promieniu r4.

`L_5=2pi*30`

`L_5=60 pi`

Figura składa się jeszcze z: dwóch odcinków o długości 60 oraz jednego odcinka o długości 20.

Dodatkowo w jej skład wchodzi jeszcze półokrąg, którego długość promienia wynosi r2, półokrąg o promieniu r5 oraz dwie ćwiartki okręgu, którego długość promienia wynosi r1.

Obliczmy długość narysowanych linii:

`1/2*60pi+1/2*20pi+2*1/4*40pi+2*60+20=30pi+10pi+20pi+120+20=60pi+140`

DYSKUSJA
Informacje
Matematyka z plusem 2
Autorzy: Małgorzata Dobrowolska, Marcin Karpiński, Marta Jucewicz
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Dzielenie pisemne
 1. Zapisujemy dzielną, nad nią kreskę, a obok, po znaku dzielenia, dzielnik. W naszym przykładzie podzielimy liczbę 1834 przez 14, inaczej mówiąc zbadamy ile razy liczba 14 „mieści się” w liczbie 1834.

  dzielenie1
   
 2. Dzielimy pierwszą cyfrę dzielnej przez dzielnik. Jeśli liczba ta jest mniejsza od dzielnika, to bierzemy pierwsze dwie lub więcej cyfr dzielnej i dzielimy przez dzielnik. Inaczej mówiąc, w dzielnej wyznaczamy taką liczbę, którą można podzielić przez dzielnik. Wynik dzielenia zapisujemy nad kreską, a resztę z dzielenia zapisujemy pod spodem (pod dzielną).

  W naszym przykładzie w dzielnej bierzemy liczbę 18 i dzielimy ją przez 14, czyli sprawdzamy ile razy 14 zmieści się w 18. Liczba 14 zmieści się w 18 jeden raz, jedynkę piszemy nad kreską (nad ostatnią cyfrą liczby 18, czyli nad 8). Następnie wykonujemy mnożenie 1•14=14 i wynik 14 wpisujemy pod liczbą 18, oddzielamy kreską i wykonujemy odejmowanie 18-14=4 i wynik 4 zapisujemy pod kreską.
  Opisane postępowanie możemy zapisać następująco: 18÷14=1 reszty 4.

  dzielenie2
   
 3. Do wyniku odejmowania opisanego w punkcie 2, czyli do otrzymanej reszty z dzielenia dopisujemy kolejną cyfrę dzielnej i wykonujemy dzielenie przez dzielnik. Tak jak poprzednio wynik zapisujemy nad kreską, a pod spodem resztę z tego dzielenia.
  W naszym przykładzie wygląda to następująco: do 4 dopisujemy cyfrę 3 (czyli kolejną cyfrę, która znajduje się za liczbą 18) i otrzymujemy liczbę 43, którą dzielimy przez dzielnik 14. Inaczej mówiąc sprawdzamy ile razy 14 zmieści się w 43. Liczba 14 zmieści się w 43 trzy razy, czyli 3 piszemy nad kreską (za 1), a następnie wykonujemy mnożenie 3•14=42i wynik 42 zapisujemy pod liczbą 43, oddzielamy kreską i wykonujemy odejmowanie 43-42=1 i wynik 1 zapisujemy pod kreską.
  Opisane postępowanie możemy zapisać: 43÷14=3 reszty 1.

  dzielenie2
   
 4. Analogicznie jak poprzednio do otrzymanej reszty dopisujemy kolejną cyfrę dzielnej i wykonujemy dzielenie przez dzielnik.
  W naszym przykładzie:
  do 1 dopisujemy ostatnią cyfrę dzielnej, czyli 4. Otrzymujemy liczbę 14, którą dzielimy przez dzielnik 14, w wyniku otrzymujemy 1 i wpisujemy ją nad kreską (po3). Następnie wykonujemy mnożenie 1•14=14 w wynik 14 zapisujemy pod 14, oddzielamy kreską i wykonujemy odejmowanie 14-14=0.
  Opisane postępowanie możemy zapisać 14÷14=1, czyli otrzymaliśmy dzielenie bez reszty, co kończy nasze dzielenie.

  dzielenie3
   
 5. Wynik dzielenia liczby 1834 przez 14 znajduje się nad kreską, czyli otrzymujemy ostatecznie iloraz 1834÷14=131.

Przeliczanie jednostek – centymetry na metry i kilometry

W praktyce ważna jest umiejętność przeliczania 1 cm na planie lub mapie na ilość metrów lub kilometrów w terenie.

 • 1 m = 100 cm
 • 1 cm = 0,01 m
 • 1 km = 1000 m = 100000 cm
 • 1 m = 0,001 km
 • 1 cm = 0,00001 km

Przykłady na przeliczanie skali mapy:

 • skala 1:2000 mówi nam, że 1 cm na mapie to 2000 cm w rzeczywistości, czyli 20 m policzmy: 2000 cm = 2000•0,01= 20 m
 • skala 1:30000 mówi nam, że 1 cm na mapie to 30000 cm w rzeczywistości, czyli 300 m policzmy: 30000 cm = 30000•0,01= 300 m
 • skala 1:500000 mówi nam, że 1 cm na mapie to 500000 cm w rzeczywistości, czyli 5 km policzmy: 500000 cm = 500000•0,00001= 5 km
 • skala 1:1000000 mówi nam, że 1 cm na mapie to 1000000 cm w rzeczywistości, czyli 10 km policzmy: 1000000 cm = 1000000•0,00001= 10 km
Zobacz także
Udostępnij zadanie