Klasa
5 szkoły podstawowej
Przedmiot
Matematyka
Wybierz książkę
Matematyka z plusem 5, Podręcznik

Sposób 1:

Postarajmy się znaleźć jak największy ułamek właściwy złożony z wszystkich cyfr - czyli ustawiamy cyfrę 8 jako pierwszą cyfrę liczby w liczniku i cyfrę 9 jako pierwszą cyfrę liczby w mianowniku (są to największe cyfry możliwe do ułożenia, tak aby ułamek był właściwy, czyli aby licznik był mniejszy od mianownika). 

Komentarze